Master diploma
AHOVOKS
Sint-Joost-ten-Node
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Heb je inzicht in indicatoren, cijfers en statistieken? Ben je geïnteresseerd in het beheer, de kwaliteitsbewaking en de optimalisatie van processen? Wil je beleid inzake de erkenning van buitenlandse diploma’s mee implementeren? Solliciteer dan nu voor deze job!

Je draagt bij aan de kwaliteitsvolle beleidsuitvoering door het team NARIC. Je zal indicatoren uitwerken en opvolgen en relevante rapporteringen aanbieden. Je zorgt ervoor dat de processen actueel en optimaal zijn en doet voorstellen tot verbetering in samenspraak met het team. Je verzamelt en verwerkt informatie om door te geven aan interne en externe partners.

NARIC-Vlaanderen is de dienst binnen het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming die instaat voor de erkenning van buitenlandse studiebewijzen. Tijdens een erkenningsonderzoek vergelijkt NARIC het buitenlandse studiebewijs met een overeenkomstig Vlaams studiebewijs of niveau. Het NARIC-team bestaat momenteel uit 4 stafleden, 14 dossierbehandelaars en 2 administratieve ondersteuners met aan het hoofd de coördinator. De functie is een uitbreiding van het team staf dat ondersteunend werkt voor de dossierbehandelaars en het management.

JE TAKENPAKKET

Monitoren en rapporteren

 • Nauwgezet monitoren van de beleidsuitvoering , de processen en de dossierbehandeling,
 • Uitwerken en opvolgen van indicatoren (operationele indicatoren, beleidsindicatoren,…),
 • Uitwerken en opvolgen van standaard en ad hoc rapportering over de werking en de effecten van het beleid (rapportering aan de minister, jaarverslag , parlementaire vragen,…),
 • Pro-actief verzamelen, genereren en verwerken van informatie,
 • Opportuniteiten van data-analyse onderzoeken en uitwerken.

Procesbeheer en kwaliteitsbewaking

 • De processen van het team NARIC beheren (actueel houden, verbeteringen initiëren, erover communiceren…),
 • Afstemming tussen IT en de inhoudelijke processen bewaken,
 • Opportuniteiten voor de databank en de digitale workflow signaleren en mee uitwerken,
 • Opmaken van gebruikershandleidingen of helpteksten,
 • Voorzien in kennismanagement voor het team (bvb landeninformatie, afspraken , richtlijnen…) in een digitale flow,
 • Mogelijkheden tot verbetering van de werking onderzoeken en voorstellen,
 • Plannen en instrumenten voor de ondersteuning van het team uitwerken bvb. informatiebeheersplan, archiefplan, …),
 • Themagroepen begeleiden met het oog op gelijkgerichtheid over inhoudelijke thema’s.

Netwerken en afstemmen

 • Deelnemen aan of organiseren van afstemmingsvergaderingen met interne en externe betrokkenen (VDAB, ACTIRIS, Agentschap Integratie en Inburgering, …),
 • Gegevens, analyses, studies en adviezen verstrekken die door anderen in hun werkzaamheden gebruikt worden,
 • Relevante gegevens, analyses, studies en adviezen vanuit andere thema’s (vluchtelingen, arbeidsmarkt, …) gebruiken bij de eigen werkzaamheden,
 • Buitenlandse evoluties opvolgen op het vlak van diploma-erkenning.

Profiel

DIPLOMA

 • Je beschikt over een masterdiploma.

ERVARING

 • Kennis van en ervaring m.b.t. de organisatie en werking van De Vlaamse Overheid of andere overheden strekken tot aanbeveling.
 • Kandidaten met een startbaan statuut komen eveneens in aanmerking.

TECHNISCHE COMPETENTIES

 • Je hebt affiniteit met het werken met indicatoren, cijfers en statistieken,
 • Je hebt affiniteit met beheer en kwaliteitsbewaking van processen,
 • Je hebt interesse in de problematiek van gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s.

GEDRAGSCOMPETENTIES

 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Analytisch denken
 • Overtuigen
 • Netwerken
 • Visie
 • Innoveren
 • Plannen en organiseren

Persoonsgebonden competenties

 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid
 • Leervermogen hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zelfstandig werken

Jobgerelateerde competenties

 • Een partnernetwerk uitbouwen en mobiliseren (andere overheidsdiensten, verenigingsnetwerk, privébedrijven, ...)
 • Een situatie, een lokale context of een dienstverlening diagnosticeren door het analyseren van economische, demografische, sociale, ... gegevens
 • Uitgevoerde acties controleren en aanbevelingen geven
 • Projecten aanmoedigen op lokaal, regionaal, nationaal, Europees, ... niveau De realisatie ervan aansturen
 • Projecten of opdrachten in het domein: Opvoeding, onderwijs
 • Beslissingen van de regering, de verkozenen, ... toepassen rekening houdend met de lokale context en belangen De uit te voeren projecten bepalen

Diploma's

 • Master (MA)

Aanbod

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je wordt contractueel aangeworven in de graad van medewerker (rang A1) voor de duur van één jaar met mogelijkheid tot verlenging met onmiddellijke indiensttreding.
 • Je wordt aangesteld op salarisschaal A111. Je kan zelf viawww.werkenvoorvlaanderen.be een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage. Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Deze relevante beroepservaring wordt erkend door de lijnmanager in functie van de vereisten van de job en kan tot maximum 9 jaar erkend worden.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 EUR per gewerkte dag.
 • Je krijgt vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er een professionele opvang voor kinderen van 3 tot en met 13 jaar, voor meer informatie zie www.bestuurszaken.be/vakantiewerking.
 • Je hebt vakantie in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas.
 • Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming is gehuisvest op wandelafstand van het Noordstation te Brussel. Het gebouw is uitgerust met moderne kantoorapparatuur en beschikt over een eigen personeelsrestaurant. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Plaats tewerkstelling

Adres
AHOVOKS
Koning Albert II-laan 15 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Ward Dejaegher
Via formulier

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteren kan tot en met 25 mei 2018. Stuur het ingevuld sollicitatieformulier (terug te vinden op deze pagina) en een kopie van je diploma door naar personeel.ahovoks@vlaanderen.be.

Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer AHOVOKS/N&E/CON.A1/2018/STAF en de vacature waarvoor je solliciteert.

Je kandidatuur wordt enkel in overweging genomen als je ons alle vereiste documenten tijdig bezorgt.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

SELECTIEREGLEMENT

De selectieprocedure bestaat uit 3 fasen (indicatieve timing):

1.      De eerste selectie gebeurt op basis van CV - timing: van 28 mei 2018 tot 1 juni 2018 (onder voorbehoud). Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken komen enkel sollicitaties via het opgelegde formulier in aanmerking. Daarnaast beoordelen we jouw kandidatuur ook nog op volgende elementen:

 • Motivatie,
 • inzicht en verwachtingen t.a.v. de functie.

2.     Kandidaten die in de eerste fase zijn geselecteerd, worden uitgenodigd voor een of meerdere technische en gedragsgerichte competentietesten - timing: van 4 juni 2018 tot 15 juni 2018 (onder voorbehoud).

3.     De meest geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een jurygesprek met case - timing: van 18 juni 2018 tot 22 juni 2018 (onder voorbehoud). Tijdens het interview zullen o.m. volgende elementen aan bod komen:

 • Jouw visie op en inzicht in de functie,
 • Je motivatie voor deze functie,
 • Je verwachtingen.

 

RESERVE EN GELDIGHEID

De geslaagden worden opgenomen in een wervingsreserve (lijst van geslaagden), die drie jaar geldig blijft. De geldigheidsduur gaat in vanaf de datum van de kennisgeving van je resultaat. Als je twee keer de functie weigert, schrappen we je uit de lijst en kom je niet langer in aanmerking voor vacatures waarvoor deze selectieprocedure geldig is.

 

NOG VRAGEN?

Indien je bijkomende uitleg wenst over de functie-inhoud, kun je contact opnemen met:

Marleen Roggeman, afdelingshoofd
marleen.roggeman@ond.vlaanderen.be

 

Indien je bijkomende uitleg wenst over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden, kun je contact opnemen met:

Ward Dejaegher, coördinator Ondersteunende Dienst,
personeel.ahovoks@vlaanderen.be
02/553 89 55

 

Indien je bijkomende uitleg wenst over de arbeidsvoorwaarden, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte