Master diploma
VDAB
Brussel
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Het ‘CIO Office’ werkt rechtstreeks in staf voor de CIO (chief information officer/directeur ICT). Daarnaast wordt intens samengewerkt met alle andere teams binnen de ICT-afdeling.

Voor deze functie ligt de focus op budgetbeheer en bijhorende rapportering:

 • bepalen nieuwe prijzen i.f.v. Agoria indexverhoging;
 • opmaak nieuwe forecasting budget nieuw jaar in samenspraak met alle partijen (CIO, input teams);
 • plaatsen van bestellingen externe medewerkers op basis van intake documenten aan operationele inkoper;
 • fiatteren van alle bestellingen in PeopleSoft (HW, SW, telefonie, medewerkers);
 • fiatteren van inkooporders (werking) in PeopleSoft (HW, SW, telefonie, medewerkers);
 • opvolgen globaal budget met nodige rapportage middelen;
 • afsluiten boekjaar en aanleg provisies;
 • afstemmen met dienst financiën;
 • rapporteren aan CIO;
 • afstemmen met bestekbeheerder i.f.v. nieuwe bestekken;
 • afstemmen met resourcemanager, projectcoördinatoren, directeur projecten i.f.v. staffing;
 • opvolgen rapportage tijdschrijven i.v. budgetbesteding;
 • afstemmen budget technische projecten.

Naast het focusgebied wordt zeker een actieve bijdrage gevraagd in de deelgebieden ‘ondersteuning ICT directeur’, ‘beleidsvoorbereidend werk’ en ‘rapportering’.

 • Feeling voor cijfers, rapportering en communicatie zijn een troef.
 • Kennis Excel is een troef.
 • Enige affiniteit met ICT en kennis basisbegrippen IT/basiscomponenten (hardware, software, telefonie, outsourcing, inhuren externe medewerkers.

Meer info vind je in de functiebeschrijving met selectiereglement.

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

 • Je bent minimum in het bezit van een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid [1].

Je kunt ook deelnemen aan de selectieprocedure indien je binnenkort afstudeert en binnen de 3 na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

[1] Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

Diploma's

 • Master i/h management
 • Master Algemene economie
 • Master (MA)
 • Master Meertalige professionele communicatie

Aanbod

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
 • Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijhorende salarisschaal A111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 3.141,81 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
VDAB
Keizerslaan 11 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Erica Demesmaeker
Via online formulier

Je sollicitatie met CV én motivatiebrief  moet online ingediend worden via de link “solliciteer online”.

Zorg dat je beide documenten klaar en bewaard hebt op je pc alvorens op de link te klikken.

Wanneer je kandidatuur na de cv-screening behouden wordt, zal er je gevraagd worden om een expertenportfolio in te dienen. Je krijgt dit dan per mail toegestuurd.

Wie solliciteert via horizontale mobiliteit, moet bij inschrijving ook volgend document toevoegen:

 • je aanstellingsbesluit bij de huidige overheidsinstelling.
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte