chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  Contractueel onbepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 6700 km fietspaden.
  De afdeling Expertise, Verkeer en Telematica wil een toonaangevend kenniscentrum zijn op het vlak van verkeerskunde, elektromechanica en telematica. Voor deze kennisgebieden ondersteunt zij mee het beleid, bouwt zij expertise op en stelt zij deze expertise ter beschikking van zowel interne als externe klanten.

  Als studie-ingenieur telematica en afstandsbewaking is het actief bijhouden, uitwisselen en verspreiden van kennis en ervaring over deze technieken van primordiaal belang. Jouw expertise draagt bij tot de optimalisatie van de kwaliteit van de dienstverlening op organisatieniveau.
  Tot jouw gevarieerde takenpakket behoort onder andere het opvolgen van de geldende wetgeving en reglementeringen, de nieuwste evoluties in de technieken en werkmethoden, de op de markt beschikbare materialen, … zowel in binnen- als buitenland. Je doet dit aan de hand van het doornemen van vakliteratuur, door deelname aan cursussen, studiedagen, vakoverleg en overlegorganen, door contact te onderhouden met binnen – en buitenlandse specialisten, door studiewerk te verrichten, …
  Je maakt visieteksten, beleidsplannen … op, zodat de uniformiteit bewaard wordt. Je verstrekt informatie over normeringen, beste praktijken en technieken, nieuwste ontwikkelingen etc, en geeft advies rond technische problemen en/of gebreken.

  Je maakt technische en administratieve standaardbestekken op. Je zorgt ervoor dat de technische vereisten die opgenomen worden in die standaardbestekken voor afstandsbewaking de laatste normeringen, trends en ontwikkelingen volgen. Je evalueert de toepassing van de bestekken in de praktijk, zodat leerpunten kunnen geïdentificeerd worden en zodat de bestekken kunnen geoptimaliseerd worden.
  Daarnaast werk je mee aan de opmaak en aanbesteding van contracten in het kader afstandsbewakingssystemen. Je adviseert projectingenieurs bij de opmaak en uitvoering van hun contracten.
  Je werkt nauw samen met collega's van de eigen afdeling, en de projectingenieurs die instaan voor de (ver)nieuwbouw, het onderhoud en het beheer van de afstandbewakingssystemen van het Vlaamse gewest. Je ondersteunt hen met jouw kennis en expertise.
  Samen werken jullie de langetermijnvisie van de Vlaamse overheid uit met betrekking tot de afstandsbewakingssystemen.

  Profiel

  Je diploma:
  Je hebt het diploma van master in de ingenieurswetenschappen of het gelijkwaardig diploma van burgerlijk ingenieur.

  Bijkomende voorwaarden:
  Je hebt een rijbewijs B.

  Je technische competenties:

  - Je hebt een brede technische kennis en een analytische geest
  - Je hebt methodologische vaardigheden voor het uitvoeren van technische studies (probleemdefiniëring, in kaart brengen behoeften, technisch marktonderzoek, opzetten van een pilootproject, evaluatie en testing, rapportering, kennisoverdracht)
  - Je bent handig met MS-Office / Google Apps
  - Je leest vlot technische documenten in het Nederlands, Frans en Engels
  - Je beschikt over een “vlotte pen”
  - Kennis en ervaring op volgende gebieden zijn troeven :

  • technische documentatie
  • project management
  • functionele analyse
  • wet- en regelgeving die betrekking heeft op de functie (overheidsopdrachten, vergunningen...)
  • vakkennis inzake netwerktechnologie, SCADA en relevante protocols, ICT (hard- en software).

  Diploma's

  • Master: Studiegebied Toegepaste wetenschappen

  Aanbod

  Bij het Agentschap Wegen en Verkeer werk je mee aan de mobiliteit en verkeersveiligheid in Vlaanderen. Je maakt deel uit van een organisatie die resultaatsgerichtheid weet te combineren met een menselijke werkomgeving. Naast het meewerken aan tal van boeiende projecten krijg je een mooi en competitief loon aangevuld met o.a. 35 vrij te kiezen vakantiedagen en vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar en de mogelijkheid tot telewerk.

  Plaats tewerkstelling

  Agentschap Wegen en Verkeer
  Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 2018 ANTWERPEN

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Kirsten Wilberts
  Via online formulier

  Solliciteren kan tot en met 30 augustus 2017 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatieknop op deze pagina.

  Meer informatie over de functie vind je in de uitgebreide functiebeschrijving in bijlage.

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!