Master diploma
VDAB
Brussel
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Als Tactisch Inkoper ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van alle taken binnen het aankoopproces:, nl. marktonderzoek; leveranciersselectie; prijsaanvraag en -vergelijking; kostprijscalculatie en contractbeheer.

Je zorgt voor een goede balans tussen een klantgerichte en marktgerichte aanpak en gaat continu op zoek naar verbeteringen binnen het aankoopproces en mogelijke besparingen. Hiervoor werk je mee aan de jaarlijkse spend-analyse en aan het opstellen en uitwerken van de afzonderlijke jaarplannen en het inkoopbeleid.

Je kijkt toe op een correcte opvolging van de regelgeving omtrent overheidsopdrachten voor alle aankopen en geeft advies over de concrete toepassing van deze regelgeving op een commerciële manier. Samen met je collega’s vertegenwoordig je de inkooporganisatie op een tactisch niveau en ben je verantwoordelijk voor een correcte samenwerking met alle belanghebbenden.

Hoofdtaken

1. Sturen, coördineren en superviseren van het aankoopproces

 • Je maakt aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en in samenspraak met de gebruikers en de interne klanten een keuze van procedure;
 • Je analyseert de vraag van de interne klant en stelt het lastenboek samen;
 • Je bepaalt de selectie- en de gunningscriteria en staat in voor de aankoop-technische input;
 • Je start het aanbestedingsproces op basis van de gekozen procedure;
 • Je evalueert in samenspraak met de gebruikers en de interne klanten de offertes;
 • Je onderhandelt met de leveranciers over de beste voorwaarden;
 • Je stelt het gunningsverslag op in samenspraak met de gebruikers en de interne klanten;
 • Je bent het aanspreekpunt voor gebruikers en interne klanten m.b.t. advies over leveranciers, problemen omtrent leveranciers en/of lopende contracten, redactie van dossiers, toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten,…

2. Richting geven aan de verdere uitbouw en professionalisering van de inkoopdienst teneinde een efficiënte dienstverlening te verzekeren

 • Je doet aan marktverkenning op vlak van leveranciers en helpt het leveranciersbeleid mee opbouwen en implementeren
 • Je bent het aanspreekpunt voor interne gebruikers m.b.t. advies over leveranciers m.b.t. prijsindicaties in het kader van de opmaak van kostenramingen;
 • Je zoekt actief mee naar nieuwe opportuniteiten met het oog op kostenefficiëntie en waardecreatie;
 • Je helpt het aankoopbeleid en de jarenplannen verankeren in de dagelijkse werking.

3. Regelgeving betreffende de overheidsopdrachten toepassen en advies geven hieromtrent aan collega’s

 • Je zorgt voor een strikte opvolging en toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij de aankoopdossiers;
 • Je geeft advies aan interne klanten m.b.t. vragen over de toepassing van de regelgeving binnen VDAB;
 • Je volgt de wijzigingen in de wetgeving overheidsopdrachten nauwgezet op.

4. Klantgericht en commercieel functioneren

 • Je ontwikkelt een verregaande kennis van de interne klanten en hun business;
 • Je begrijpt de drijfveren, problemen en context en gebruikt die informatie om toegevoegde waarde te leveren;
 • Je evalueert op een permanente wijze de interne samenwerkingen;
 • Je communiceert regelmatig met de interne klant voer wederzijdse verwachtingen en klantentevredenheid;
 • Je staat in voor een commerciële toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten in de aankoopdossiers.

De volledige functieomschrijving vind je in het pdf-document in de bijlage.

Profiel

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je bent minimum in het bezit van een Masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.

Alle informatie omtrent de deelnemingsvoorwaarden vind je in het selectiereglement in de bijlage.

Bijkomende voorwaarden en verwachtingen

 • Je bent zowel gesproken als geschreven communicatief sterk;
 • Je denkt commercieel en durft te onderhandelen om de beste voorwaarden te krijgen;
 • Je hebt een groot empathisch vermogen en voelt de noden van de klant snel aan;
 • Je bent besluitvaardig en sterk gericht op het verbeteren van de bestaande service;
 • Je kan problemen correct analyseren en oplossen;
 • Je hebt een goed ontwikkeld tactisch en strategisch denkvermogen;
 • Je bent sterk in het maken van spreadsheets en draaitabellen;
 • Je bent een natuurtalent op vlak van plannen en organiseren;
 • Je beschikt over de nodige kennis om projecten op te volgen en te leiden;
 • Je bent creatief ingesteld en kan originele en vernieuwende inzichten bedenken;
 • Je bent flexibel en kan je werkwijze aanpassen om je doel te bereiken;
 • Je gaat op een constructieve manier om met feedback en kan tegen weerstand;
 • Je gaat integer te werk en respecteert de sociale en ethische normen en waarden;
 • Je besteedt ruimschoots aandacht aan kwaliteit in je werk;
 • Je bent een netwerker die zowel intern als extern vertrouwensrelaties kan opbouwen;
 • Je hebt een groot leervermogen en de wil om jezelf verder te ontwikkelen;
 • Je kan autonoom werken en op een zelfstandige manier knopen doorhakken;
 • Je hebt bij voorkeur 2 à 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
 • Ook je affiniteit met het takenpakket en je bereidheid om te groeien in de inkooptechnische competenties zijn van groot belang.

Diploma's

 • Master i/d bestuurskunde en het publiek management
 • Master Overheidsmanagement en -beleid
 • Master (MA)
 • Master Overheidsmanagement

Aanbod

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
 • Je wordt aangeworven in de graad van Adjunct van de Directeur (rang A1) met de bijhorende salarisschaal A111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Klikhier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
 • Je krijgt een contract onbepaalde duur.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan verloond worden.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
VDAB
Keizerslaan 11 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Tessa Meersschaert
Via online formulier
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte