Master diploma
VDAB
Gent
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Het contactcenter van VDAB, opgericht in 2000 als laagdrempelig kanaal, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige dienst en vervult inmiddels ook een voorbeeldfunctie binnen de organisatie.

Met een gemiddelde van 44.000 contacten per maand (waarvan 67% via de telefoon, 23% via mail en de overige 10% via de Sociale Media) bedient de Servicelijn zowel werkzoekenden, werknemers en werkgevers alsook partnerorganisaties en eigen collega’s.

Met een gratis nummer, 0800 30 700, de brede openingsuren, 8u tot 19u, en de eigenheid van overheidsinstantie, is de invulling van het contactcenter atypisch te noemen.

De ruim 190 agents zijn volwaardige bemiddelaars. Nieuwe medewerkers krijgen een intensieve opleiding in eigen huis door eigen trainers en kunnen terugvallen op een zeer uitgebreide kennisdatabank. Deze wordt beheerd door een eigen kenniscel.

Er wordt maximaal gestreefd naar ‘first call resolution’ maar indien nodig kan de bemiddelaar ook altijd terugvallen op een Backoffice-team. De backoffice crew ondersteunt niet alleen de Servicelijn medewerkers maar is ook bereikbaar voor de regionale kantoren voor inhoudelijke ondersteuning en dossier correcties via een directe telefoonlijn.

De gesprekken worden niet in tijd beperkt en de gemiddelde verwerkingstijd ligt met bijna 10 minuten veel hoger dan gebruikelijk in contactcenters. De Servicelijn ontlast op die manier de regionale werkwinkels van de meest courante contacten en handelingen.

Als kweekvijver voor nieuwe medewerkers levert de Servicelijn ook structureel competente allround medewerkers aan binnen de organisatie.

De 17 teamleiders volgen hun eigen team van maximaal 12 consulenten van dichtbij op. Dit doen ze door maximaal aanwezigheid te zijn op de werkvloer en structurele coaching sessies waarbij vertrokken wordt van geluidsopnames en de verstuurde e-mails.

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

 • Je bent minimum in het bezit van een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid
  [1].
 • Minimaal 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie is een troef
 • Ervaring binnen de arbeidsmarktcontext is een pluspunt
 • Kandidaten die kunnen deelnemen via horizontale mobiliteit hoeven niet te voldoen aan deze diplomavoorwaarde. Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde: je bent (contractueel) tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

[1] Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen:
http://www.ond.vlaanderen.be/naric

Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

Persoonsgebonden competenties

 • Regels en afspraken nakomen
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Omgaan met stress
 • Samenwerken als hecht team
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zelfstandig werken
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen hebben

Diploma's

 • Master (MA)

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar.
 • Je werkt in een 2-shiftensysteem. Hier staat een arbeidsduurvermindering van 15% tegenover. Een vroege en een late shift wisselen elkaar af. (de ene week van 8u tot 14u45, de andere week van 12u30 tot 19u15)
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Je ontvangt maaltijdcheques (per gewerkte dag).
 • Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) . Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 3204,70 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index),
 • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Plaats tewerkstelling

Adres
VDAB
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 63 9000 GENT

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Dhr. Dirk Borreman
Via formulier
Via online formulier

Heb je interesse in deze functie?  Solliciteer ten laatste op 02 januari 2019.

Je sollicitatie met CV, motivatiebrief én C_MOL portfolio moet online ingediend worden via de link "solliciteer online“.

Zorg dat je alle documenten klaar en bewaard hebt op je pc alvorens op de link te klikken.

Wie solliciteert via horizontale mobiliteit, moet bij inschrijving ook volgend document toevoegen:

 • je aanstellingsbesluit bij de huidige overheidsinstelling.
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte