Geen specifieke studievereisten
Managementjobs
Voltijds

Functieomschrijving

De afdeling Informatie en Zorgberoepen is één van de vijf afdelingen van het Agentschap Zorg en Gezondheid binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het team Beleidsinformatie binnen deze afdeling heeft als belangrijkste opdracht bij te dragen aan een datagedreven overheid door het ter beschikking stellen van relevante gegevens om het beleid en de samenleving, maar ook de eigen organisatie te ondersteunen. De teamverantwoordelijke zal samen met het afdelingshoofd de visie uitwerken om via de huidige en nieuwe datastromen het beleid nog meer evidence-based te maken en de werking van de afdeling op het niveau te tillen van een overheid4.0. Wil u graag meewerken aan een datagedreven overheid, stel u dan zeker kandidaat.

Profiel

U kunt deelnemen aan de selectieprocedure als u op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Deze functie wordt opengesteld als knelpuntfunctie. Een specifiek diploma is niet vereist.
 2. U beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum over minstens 3 jaar relevante beroepservaring in een datagedreven team. Hieronder wordt ervaring in één of meerdere van volgende technieken/toepassingen/platformen begrepen:

  o ETL: Datastage / Tableau Prep

  o BI: Tableau / Cognos / PowerBI

  o Database: Informix / Postgress / Redshift / Snowflake / Greenplum

  o Platform: AWS Cloud, Google Cloud, Azure Cloud

  o Backend: Flask

  o Programmeertaal: Python / R / SQL

  o Machine Learning / AI

Voor meer informatie over de deelnemingsvoorwaarden kunt u het selectiereglement raadplegen of contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Céline Cleenewerck,
celine.cleenewerck@vlaanderen.be, 0499 94 44 42).

Diploma's

 • Geen specifieke studievereisten

Aanbod

 • U komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werkt u mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • U krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Uw werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij u 35 dagen vakantie per jaar, bovendien hebt u ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Uw woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en uw hospitalisatieverzekering worden vergoed door de werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • U wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van directeur-informaticus (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A221. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Uw aanvangssalaris is minimaal 5.949,96 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op
  www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan u uw nettosalaris berekenen, aangepast aan uw individuele situatie.
 • Uw eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien u reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
 • Wordt u aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maand. U behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Als u solliciteert via horizontale mobiliteit, moet u de functie ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. U behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoudt u ook uw laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
Koning Albert II laan 35 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Céline Cleenewerck
Via formulier

Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature, solliciteer dan uiterlijk op 31 januari 2019. U stuurt een ingevuld sollicitatieformulier via mail naar managementjobs@vlaanderen.be. Geef in uw sollicitatieformulier ook aan of u denkt recht te hebben op een vrijstelling.

Vermeld in het onderwerp van uw mail de vacaturetitel en het vacaturenummer 28543.

Uw kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

- u het sollicitatieformulier gebruikt;
- u uw kandidatuur uiterlijk op 31 januari 2019 naar ons stuurt.

Het sollicitatieformulier kan u terugvinden via www.werkenvoorvlaanderen.be bij de vacature.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte