chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Secundair onderwijs
  Het Facilitair Bedrijf
  Brussel
  Contractueel onbepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Heb je interesse in techniek en logistiek en steek je ook zelf graag eens de handen uit de mouwen? Werk je graag klant- en oplossingsgericht? Lees dan zeker deze vacature van technisch beheerder bij Het Facilitair Bedrijf!

  Je ondersteunt de gebouwcoördinator in het technisch beheer van het Boudewijn- en Herman Teirlinckgebouw en fungeert tevens als zijn/haar back-up. Je wordt voornamelijk opgeroepen bij technische mankementen, maar daarnaast wordt er ook op jou beroep gedaan voor allerhande operationele, logistieke en administratieve taken en klusjes. Een greep uit het gevarieerde takenpakket van een technisch beheerder : uitvoeren van kleine herstellingen aan apparaten, machines, infrastructuur, meubilair,… , opstarten en opvolgen van werven, uitvoeren van kleine verhuizingen, leiden van evacuatieoefeningen, opvolgen van het energieverbruik, ondersteuning van het onthaal, bewakingstaken… Je werkt zelfstandig, maar komt terecht in een team van gemotiveerde collega’s.

  Profiel

  • Je hebt een diploma hoger middelbaar onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

  Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

  Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor ( www.selor.be).

  • Je beschikt over 6 jaar relevante beroepservaring met het technisch beheer van een groot gebouw (> 500 mensen).

  Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum contractueel tewerkgesteld bent binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit dient te beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en de vereiste relevante werkervaring.

  Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke ( elisa.vanderveken@kb.vlaanderen.be).

  Diploma's

  • 3de graad kunstsecundair onderwijs (KSO3)
  • 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)
  • 3de of 4de graad beroepssecundair onderwijs (BSO3 of BSO4)
  • 3de graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO3)

  Aanbod

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever. Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van hoofdmedewerker (rang C2, salarisschaal C221). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2622,22 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je eerste 4 maanden vormen een inwerkperiode.
  • Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen.
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

  Plaats tewerkstelling

  Het Facilitair Bedrijf
  Boudewijngebouw 30 bus 42 1000 BRUSSEL

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Mevr. Elisa Vanderveken
  Via formulier

  Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 5 juli 2017.

  Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier, samen met een kopie van je diploma, bij voorkeur
  • via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
  • of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Boudewijnlaan 30, bus 42, 1000 Brussel

  Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:
  • je het sollicitatieformulier gebruikt
  • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
  • je je kandidatuur uiterlijk op 5 juli 2017 naar ons stuurt (de datum van poststempel of datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

  Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be
  Indien je geen pc hebt, kan je het sollicitatieformulier ook opvragen bij kathy.tas@kb.vlaanderen.be.

   

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!