Secundair onderwijs
Het Facilitair Bedrijf
Brussel
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Heb je interesse in techniek en logistiek en steek je ook zelf graag eens de handen uit de mouwen? Werk je graag klant- en oplossingsgericht? Lees dan zeker deze vacature van technisch beheerder bij Het Facilitair Bedrijf!

Je ondersteunt de gebouwcoördinator in het technisch beheer van het Ellipsgebouw en fungeert tevens als zijn/haar back-up. Je staat hoofdzakelijk in voor de dagdagelijkse technische uitbating van het gebouw en installaties. Je volgt de onderhoudsfirma in het gebouw op, wijst interventies aan hen toe en verzekert opvolging van het onderhoudscontract en exploitatierapport (keuringen en attesten). Je plant consequent een periodiek overleg in met de onderhoudsfirma en gebouwbeheerder van het gebouw. Je start kleine technische projecten op, vraagt offertes aan bij leveranciers en verzorgt uitvoering en oplevering in het gebouw. Bij grote projecten ondersteun je de projectleider en gebouwbeheerder. Je bent het aanspreekpunt in het gebouw voor bevordering en optimalisatie van energiebesparende maatregelen. Je zorgt in al uw taken voor correcte administratieve opvolging, zowel via het Facilitair Management Informatie Systeem als via Outlook. Advies geven of meehelpen bij klusjes in samenwerking met een technisch assistent o.a. verhuizingen en logistieke taken. Je ondersteunt de gebouwcoördinator bij evacuatieoefeningen.

Profiel

1) Je hebt een diploma hoger middelbaar onderwijs) of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

2) Je beschikt over 1 jaar functierelevante ervaring met het technisch beheer van een gebouw.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Diploma's

  • Hoger beroepsonderwijs (HBO)
  • 3de graad kunstsecundair onderwijs (KSO3)
  • 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)
  • 3de of 4de graad beroepssecundair onderwijs (BSO3 of BSO4)
  • 3de graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO3)

Aanbod

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van medewerker (rang C1, salarisschaal c111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 1.988,54 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
Het Facilitair Bedrijf
Koning Albert II - laan 35 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Els Vandekerckhove
Via formulier

HOE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 1 maart 2019.

Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma:
• bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
• of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

 Behaalde je na 2002 je diploma in een Vlaamse onderwijsstelling en zit je diploma in de LED-databank? Dan moet je ons geen kopie van je diploma bezorgen. Zit je diploma niet in de LED-databank, bezorg ons dan een kopie van je diploma bij je sollicitatie.
Hoe kan je de LED-databank raadplegen?
Log met je elektronische identiteitskaart (eID) of token in op  http://leerenervaringsbewijzendatabank.be. Klik vervolgens op  ‘ga naar LED’ onder de rubriek LED voor sollicitanten.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:
• je het sollicitatieformulier gebruikt 
• je een kopie van je diploma bezorgt (tenzij het in de LED-databank zit)
• je je kandidatuur uiterlijk op 1 maart 2019 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Sollicitatieformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Sollicitatieformulieren die niet in het Nederlands worden ingediend, zijn ongeldig en worden niet beoordeeld.

Het sollicitatieformulier vind je bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be
Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Kathy Tas, tel. 02 553 01 08.

SELECTIEPROCEDURE

cv-screening
De cv-screening vindt plaats in de week van 4 maart 2019 (datum onder voorbehoud).

voorselectie op basis van standaardvragenlijst
Deze selectiefase is eliminerend.
De selectiefase vindt plaats in Brussel in de week van 4 maart 2019 (datum onder voorbehoud).

jurygesprek met case en persoonlijkheidsvragenlijst
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 26 maart 2019 (datum onder voorbehoud).

 De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature.

NOG VRAGEN?

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Katrien Cleemput
Facility Manager VAC Leuven en Ellips
Katrien.cleemput@kb.vlaanderen.be
tel 02 553 00 12

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Els Vandekerckhove
selectieverantwoordelijke
els.vandekerckhove@vlaanderen.be
tel 0499 59 38 46

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Lees meer over de functie op www.werkenvoorvlaanderen.be

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog.

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte