Master diploma
AGION
Sint-Joost-ten-Node
Contractueel bepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Om aan de grote noden voor schoolinfrastructuur tegemoet te komen werkt de Vlaamse overheid samen met private partners. Vlaanderen startte in 2006 een grootschalige inhaalbeweging schoolinfrastructuur via alternatieve financiering, beter bekend onder de naam DBFM (Design, Build, Finance en Maintain). Dit DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’ is volop in uitvoering en vandaag zijn 85% van de 182 scholenbouwprojecten al in gebruik genomen.

Minister Crevits lanceerde op 5 maart 2017 een oproep voor een nieuw investeringsprogramma in schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten. Op 29 september 2017 besliste de Vlaamse Regering na advies van AGION over de selectie en rangschikking van de 42 projecten verspreid over 13 clusters voor dit nieuwe DBFM-programma. Er zal hiermee de komende jaren voor circa 550 miljoen euro worden geïnvesteerd in de bouw van nieuwe scholen. Momenteel wordt de aanbestedingsfase van de eerste clusters voorbereid en worden de opdrachtdocumenten opgemaakt. Voor iedere cluster wordt een afzonderlijke aanbestedingsprocedure gehouden met oog op aanduiden van de projectvennootschap (consortium van aannemer, architect en financier) die zal instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het dertigjarig onderhoud van de projecten in de cluster.

De afdeling DBFM-financiering binnen AGION staat in voor de uitwerking van de DBFM-programma’s en van de projecten. Dit omvat onder andere de opmaak van modeldocumenten, het verlenen van adviezen en goedkeuringen op dossiers en contracten en de betoelaging van de beschikbaarheidsvergoedingen. Voor het DBFM-programma werden outputspecificaties opgemaakt. Dit zijn technische specificaties en eisen waaraan een kwalitatief schoolgebouw moet voldoen.

Voor de verdere uitwerking en operationalisering van de omvangrijke nieuwe projectspecifieke DBFM-projecten, zijn wij op zoek naar bijkomende technische ondersteuning. Deze functie is administratief/theoretisch en omvat dus geen ontwerpwerkzaamheden. Als technisch specialist binnen de DBFM-afdeling bied je in de eerste fase van de projecten deskundige ondersteuning ten aanzien van de schoolbesturen bij de opmaak van de projectdefinities, de bestekken, de outputspecificaties etc. Je staat ook in voor het technisch nazicht van de door de kandidaten/inschrijvers ingediende aanvragen tot deelneming en offertes.

Je komt terecht in een multidisciplinair team (technisch, juridisch, financieel etc.) van 9 personeelsleden van verschillende niveaus onder leiding van de adviseur/teamcoördinator.

Profiel

Je hebt een masterdiploma in een technische richting (ingenieur, bouwkunde, architect ,…)

Diploma's

  • Master Architectuur
  • Master Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde
  • Master Ingenieurswetenschappen: Architectuur - Architectuurontwerp en bouwtechniek
  • Master Industriële wetenschappen: Bouwkunde

Aanbod

- Een voltijds contract van één jaar (met mogelijkheid tot verlenging tot 20/12/2019) met onmiddellijke indiensttreding in de graad van adjunct van de directeur.

- Een boeiende baan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen.

- De eerste weken word je begeleid en leer je de werking van de afdeling en de DBFM-processen kennen.

- Na de inwerkperiode bieden we je de mogelijkheid om maximum 2 dagen per week van thuis te werken.

- Een bruto maandsalaris van minimaal 3019,77 euro, reglementaire toelagen niet inbegrepen. Indien je dat wenst, kan je zelf via https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage.

- Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Mogelijke relevante beroepservaring kan erkend worden door de lijnmanager in functie van de vereisten van de job.

- Gratis Hospitalisatieverzekering en woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

- Ons kantoor is gelegen nabij het station Brussel-Noord in het Consciencegebouw dat over een personeelsrestaurant beschikt.

- Maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag en voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas

- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, een systeem van glijdende werktijden en de mogelijkheid om te telewerken. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

Plaats tewerkstelling

Adres
AGION
Koning Albert II laan 15 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Mevr. Laure Stroo
Via formulier

Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan tot en met 22 augustus 2018 .

Stuur het standaard-cv samen met een kopie/scan van je diploma

-        per mail naar laure.stroo@agion.be

OF

      -    per post naar Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

           T.a.v. Laure Stroo, Rekrutering en Selectie

           Koning Albert II laan 15

           1210 Brussel

Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature. . We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte