Master diploma
AHOVOKS
Sint-Joost-ten-Node
Contractueel bepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

FUNCTIE

Om de kwaliteit van de examens nog beter te borgen en de toetsing efficiënt te laten verlopen, werkt de Examencommissie vanuit de verschillende vakgroepen aan één overkoepelend digitaal project. De Examencommissie bouwt een examenvragendatabank uit waardoor examens digitaal opgesteld, afgenomen en beoordeeld kunnen worden. Voor dit project zoekt de Examencommissie een vakverantwoordelijke.

Als vakverantwoordelijke werk je samen met een team van vakverantwoordelijken en met de coördinator. Toetsing. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het toetsproces en de kwaliteit van de toetsvragen van jouw vakgroep. Om die kwaliteit te borgen moet je de werking van je vakgroep coördineren en toetsontwikkelaars en correctoren aansturen en evalueren. Op die manier draag je ertoe bij dat de Examencommissie kwaliteitsvolle diploma’s en getuigschriften kan afleveren en dat kandidaten een echte tweede kans krijgen op de arbeidsmarkt of bij verdere studies.

Deze detachering is bij voorkeur een voltijdse (100%) opdracht maar kan in overleg eventueel ingevuld worden als deeltijdsdetachering.

Je takenpakket

 1. Bewaken en aansturen van het toetsontwikkelingsproces om te waarborgen dat de diploma’s die de Examencommissie aflevert de beoogde kwaliteitsstandaarden behalen. Voorbeelden van activiteiten:

  • kwaliteitsvol toetsmateriaal laten ontwikkelen volgens de afspraken binnen de vakgroep en het Team Toetsing en op basis van de vakfiches, toetsmatrijzen en examenmodellen
  • ontwikkeld toetsmateriaal vakinhoudelijk en toetstechnisch screenen met de geijkte instrumenten
  • de uitrol van de examenvragendatabank opvolgen en ondersteunen
  • ...
 2. Coördineren van de vakgroep. Voorbeelden van activiteiten:

  • vakvergaderingen organiseren en leiden om de goede werking te bewaken en een verbeteractieplan uit te voeren
  • verzamelen en interpreteren van data om de werking van de vakgroep(en) op te volgen en het toetsontwikkelingsproces te optimaliseren
  • vakinhoudelijke en toetstechnische deskundigheid van leden van de vakgroep aanscherpen in samenspraak met de coördinator
  • ...
 3. Coachen en evalueren van de examinatoren, toetsontwikkelaars en correctoren van examens om de vooropgestelde kwaliteit van de examenvragen te waarborgen. Voorbeelden van activiteiten:

  • coachen van toetsontwikkelaars en correctoren in het proces van kwaliteitsborging en –verbetering van toetsen en toetsconcepten binnen de vakgroep
  • trainings- en vormingssessies opzetten en/of ondersteunen in samenspraak met de coördinator toetsing om de vakinhoudelijke of toetstechnische deskundigheid van correctoren en toetsontwikkelaars aan te scherpen
  • ...
 4. Verder uitbouwen van deskundigheid met betrekking tot het opstellen van kwaliteitsvolle examens, opvolgen van vakinhoudelijke vernieuwingen en dit toepassen binnen de Examencommissie. Voorbeelden van activiteiten:

  • volgen van vakinhoudelijke opleidingen
  • regelmatig doornemen van vakliteratuur
  • voorstellen doen en initiatieven nemen om de toetspraktijk binnen de Examencommissie op peil te houden
  • ...
 5. Opstellen van kwaliteitsvolle examenvragen volgens de afspraken binnen de vakgroep en op basis van de examenprogramma’s (vakfiches) van de Examencommissie. Voorbeelden van activiteiten:

  • opstellen van examenvragen die kwaliteitsvol zijn: valide, betrouwbaar, haalbaar en transparant
  • herwerken van examenvragen na feedback uit de screening
  • opstellen van kwaliteitsvolle correctiesleutels voor examenvragen
  • koppelen van de examenvragen aan de vakfiches en aan de eindtermen
  • zoeken naar en selecteren van geschikt examenmateriaal
  • ...

Profiel

JE PROFIEL

 • Je bent een gemotiveerde leerkracht die op zoek is naar een boeiende uitdaging.
 • Je bent geïnteresseerd in de kwaliteit van toetsontwikkeling.
 • Je hebt diepgaande en actuele kennis van je vakgebied en volgt de evoluties op de voet
 • Je kan vlot omgaan met leerlingen met verschillende achtergronden.
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je weet van aanpakken en neemt onderbouwde beslissingen.
 • Je kan resultaatsgericht werken en spoort anderen aan dit ook te doen.
 • Je kan de prestaties van anderen opvolgen en bijsturen.
 • Je bent leergierig en je gebruikt je opgedane kennis graag om de interne werking te verbeteren.
 • Je durft initiatief te nemen.
 • Je beschikt over voldoende ICT basisvaardigheden (MS-Office).

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 1. Je bent vast benoemd voor een deeltijdse of voltijdse opdracht in het onderwijs.

 2. Je bent in het bezit van een diploma master/licentiaat geschiedenis.

 3. Ervaring als leerkracht cultuurwetenschappen, esthetica of kunstgeschiedenis is niet noodzakelijk maar wel een bijkomende troef.

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Leervermogen hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Samenwerken als hecht team

Jobgerelateerde competenties

 • De activiteiten van het pedagogische team plannen en coördineren (opleiders, gespreksleiders, deskundigen, ...)
 • Ontwerpen van: Pedagogische instrumenten, standaarden, testen, ...

Diploma's

 • Master: Studiegebied Geschiedenis

Aanbod

ONS AANBOD

 • Een eenjarige detachering met mogelijkheden tot verlenging.
 • De eerste aanstelling gaat in op 1 september 2018 en loopt tot 31 augustus 2019.
 • Mogelijkheden om je toetsdeskundigheid en vakinhoudelijke expertise verder te ontwikkelen;
 • De aanstelling gebeurt onder het stelsel van verlof wegens opdracht ten behoeve van de examencommissie met standplaats te Brussel. De betrokken inrichtende macht(en) moet haar akkoord geven.
 • Naast het salaris dat je vanuit je huidige onderwijsopdracht geniet, ontvang je een bruto toelage die gelijk is aan 474,52 EUR per maand bruto voor houders van minstens een diploma hoger onderwijs van twee cycli.
 • Een boeiende en afwisselende functie met maatschappelijke relevantie: de kans om jongeren die om tal van redenen uit het reguliere onderwijs zijn gestapt te helpen alsnog een diploma te behalen
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling: 35 vakantiedagen + 5 dagen tijdens de kerstperiode

Plaats tewerkstelling

Adres
AHOVOKS
Koning Albert II-laan 15 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Dhr. Nawfal Echchoubbel
Via formulier

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteren kan tot en met 24 juni 2018. Stuur het ingevuld sollicitatieformulier (terug te vinden via www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/akov/vacatures/SJABLOON_standaardCV.docx), een kopie van je diploma en een recent examen door naar personeel.ahovoks@vlaanderen.be.

Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer AHOVOKS/N&E/DET.A1/2018/VNF en de vacature waarvoor je solliciteert.

Je kandidatuur wordt enkel in overweging genomen als je ons alle vereiste documenten tijdig bezorgt.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

SELECTIEREGLEMENT

De selectieprocedure bestaat uit 2 fasen (indicatieve timing):

Fase 1: De eerste selectie gebeurt op basis van CV - timing: 25 juni 2018

Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken komen enkel sollicitaties via het opgelegde formulier in aanmerking.Daarnaast beoordelen we jouw kandidatuur ook nog op volgende elementen:

 • Persoons- en contactgegevens
 • Motivatie om te kandideren
 • Opleiding en diploma’s
 • Relevante ervaring (in het onderwijs of daarbuiten) voor deze functie
 • Het aantal uren dat je vast benoemd bent

Fase 2: De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een jurygesprek - timing: vanaf 26 juni 2018

Tijdens het interview zullen o.m. volgende elementen aan bod komen:

 • Jouw visie op en inzicht in de functie
 • Je motivatie voor deze functie
 • Je verwachtingen

 

NOG VRAGEN?

Meer informatie over de werking en samenstelling van de Examencommissie vind je op de website van de Examencommissie http://examencommissiesecundaironderwijs.be.

Indien je bijkomende uitleg wenst over de functie-inhoud, kun je contact opnemen met:

Bram Born, Coördinator Toetsing Examencommissie
bram.born@ond.vlaanderen.be
02 553 51 02

Indien je bijkomende uitleg wenst over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden, kun je contact opnemen met:

Nawfal Echchoubbel, selectieverantwoordelijke AHOVOKS
nawfal.echchoubbel@ond.vlaanderen.be
02 553 04 81

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog!

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte