chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Graduaats- of bachelor diploma
  VDAB
  Mechelen
  Contractueel onbepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Ben je op zoek naar een functie in Mechelen, waar je je kennis en competenties kan inzetten bij het bemiddelen van werkzoekenden die aan de slag willen in de sectoren Hout- Bouw- Transport- Logistiek ? Dan is deze job misschien iets voor jou.

  • Het spreekt je aan om binnen de vernieuwde sectorale werking in Mechelen te werken met de beide klantengroepen (werkzoekenden en werkgevers) en intensief samen te werken met de andere bemiddelaars binnen je sector en de bemiddelaars in de andere sectoren
  • Je neemt deel aan (regionale) overlegmomenten en onderhoudt nauwe contacten met de collega's van de competentiecentra.
  • Je ondersteunt je werkwinkel, en zet je mee in voor een vlotte algemene werking (bv. inspringen aan onthaal en basisdienstverlening, meewerken met acties naar jongeren of andere doelgroepen,...).
  • Je werkt graag in een dynamisch team waarin samenwerking en collegialiteit belangrijk zijn. Je krijgt ruimte om in samenspraak met de collega's je eigen accenten te leggen en initiatieven te nemen.
  • Je werkt mee aan een klantvriendelijke en correcte aanpak van de doelgroepen volgens de methodiek van ‘Iedereen bemiddelaar’
  • Je kan vlot werken met de bestaande bemiddelingstools (Mijn loopbaan, MasterVac, AMI,...), of je bent bereid om deze snel onder de knie te krijgen

  VDAB is de publieke tewerkstellingsdienst van Vlaanderen en heeft een van de grootste jobsites van Vlaanderen.

  • Het is onze taak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen. We doen dit via arbeidsbemiddeling, het organiseren van opleidingen en het aanbieden van loopbaandienstverlening.
  • Om onze doelstellingen te realiseren, rekenen we op de dagelijkse inzet van onze medewerkers verspreid over Vlaanderen en Brussel.
  • Daarnaast hebben we ook tal van partners. Samen met hen zoeken we manieren om de arbeidsmarkt nog transparanter en dynamischer te maken.
  • Bekijk het filmpje: Werken bij VDAB’.

  Profiel

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

  • Je bent minimum in het bezit van een bachelor diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid*
  • Je bent in het bezit van een ervaringsbewijs van arbeidsconsulent. Wanneer je een ervaringsbewijs hebt, dan duid je bij het online solliciteren aan dat je hoogst behaalde diploma ‘bachelor’ is en je voegt een kopie van je ervaringsbewijs toe aan je sollicitatie.

  Kandidaten die kunnen deelnemen via horizontale mobiliteit hoeven niet te voldoen aan deze diplomavoorwaarde.
  Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde: je bent (contractueel) tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

  Wie als ambtenaar een contractuele functie opneemt, krijgt een arbeidsovereenkomst en krijgt ambtshalve onbetaald verlof voor de duur van de contractuele betrekking.

  Opgelet, het opnemen van een contractuele functie als ambtenaar heeft belangrijke gevolgen op het vlak van de sociale zekerheid:

  • gedurende de eerste twaalf maanden ben je niet gedekt door de ziekteverzekering;
  • er zijn ook gevolgen voor je pensioen. Voor meer info over jouw concrete situatie, contacteer PDOS op het gratis nummer 1765.

  * Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

  Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

  Diploma's

  • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

  Aanbod

  Je komt terecht in een gedreven en geëngageerd team en in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die permante verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

  We bieden je een voltijds contract onbepaalde duur aan met een maandloon volgens barema (2326.03 euro bruto per maand). Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B) met de bijhorende salarisschaal B111. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Fietsvergoeding is mogelijk naargelang de situatie woon-werk. Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. Er is een gunstige verlofregeling met 35 dagen jaarlijks verlof bij een voltijdse tewerkstelling. Er is tenslotte ook een vergoeding voor di enstverplaatsingen met de eigen wagen. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Voor extra informatie over de arbeidsvoorwaarden kan je terecht op de website www.werkenvoorvlaanderen.be

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, Ieeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen! Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw handicap aan.

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Lieve Caers
  Via online formulier

  Je sollicitatie met CV én motivatiebrief moet ons te laatste op 3 november 2017 bereiken, online via bovenstaande link. Om je sollicitatie te kunnen indienen, moet je zowel een CV als een motivatiebrief toevoegen aan je sollicitatie. Zorg best dat je beide documenten klaar en bewaard hebt op je pc alvorens op de link te klikken.

   Meer informatie over de selectieprocedure kan je terugvinden in het bovenstaand selectiereglement. Bij een groot aantal kandidaten worden volgende criteria van preselectie gehanteerd: aanwezigheid van een verzorgd CV, gegronde motivatie, passend in de organisatiecultuur, relevante werkervaring, specifieke functievereisten.

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!