chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Graduaats-, bachelor of master diploma
  VDAB
  Provincie West-Vlaanderen
  Contractueel onbepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Beschik je over technische kennis en vaardigheden op vlak van webontwikkeling?

  Misschien word je dan wel de instructeur die wij zoeken?

  Je werkt binnen het team van instructeurs ICT in West-Vlaanderen en bouwt met hen het opleidingsaanbod op dit domein verder uit via opleiding en begeleiding, cursusontwikkeling, opleiding in bedrijven, samenwerking met scholen of andere opleidingsaanbieders.

  Als instructeur blijf je in contact met de regionale bedrijfswereld, zo kan je er jouw cursisten ondersteunen in het vinden van stages en werk.

  Afhankelijk van de dienstnoodwendigheden en de evoluties op de arbeidsmarkt kan de plaats van tewerkstelling of de functie-inhoud gewijzigd worden.

  Profiel

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

  Je bent in het bezit van een bachelor of master diploma ICT. Kandidaten die hun diploma niet in het Nederlands behaalden (vb. buitenlands of Waals diploma) moeten in het bezit zijn van een taalattest van SELOR om hun kennis van het Nederlands te bewijzen of dien je in het bezit te zijn van een officieel gelijkwaardigheidsattest (gelijkwaardig minimum met bachelor).

  Heb je niet het vereiste diploma, maar kun je 2 jaar relevante beroepservaring in de ICT-sector bewijzen, dan kan je dit aantonen in het portfolio.

  Wie als ambtenaar een contractuele functie opneemt, krijgt een arbeidsovereenkomst en krijgt ambtshalve onbetaald verlof voor de duur van de contractuele betrekking.

  o Opgelet, het opnemen van een contractuele functie als ambtenaar heeft belangrijke gevolgen op het vlak van de sociale zekerheid:

  ▪ gedurende de eerste zes maanden ben je niet gedekt door de ziekteverzekering;

  ▪ er zijn ook gevolgen voor je pensioen. Voor meer info over jouw concrete situatie, contacteer PDOS op het gratis nummer 1765.

  Jobgerelateerde competenties

  • Evaluaties (oefeningen, praktische werken, examens, ...) verbeteren
  • Een opleiding geven in: Informatica
  • Didactische programma's, opleidingsinstrumenten, lesondersteuning, ... uitwerken en aanpassen
  • Materiaal en uitrusting uitleggen aan cursisten en technische vaardigheden overbrengen
  • De verworven competenties van cursisten evalueren en hen bijsturen
  • Cursisten ontvangen, opleidingsactiviteiten en -modaliteiten voorstellen (verloop, inhoud, ...)
  • Competentierapporten uitwerken
  • Kennis overbrengen aan cursisten
  • Partners zoeken en relaties met ondernemingen of instellingen ontwikkelen
  • Een opleiding plannen en organiseren
  • Methodes, middelen en opleidingsinstrumenten bepalen voor de opleiding
  • Cursisten opvolgen (pedagogisch, logistiek, administratief, ...)
  • Opleidingsinstrumenten, testen, opleidingsprogramma’s, -modules, -plannen, … ontwerpen en bijsturen 
  • Cursisten of deelnemers selecteren

  Persoonsgebonden competenties

  • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
  • Contactvaardig zijn
  • Plannen (= ordenen)
  • Samenwerken als hecht team

  Diploma's

  • Master (MA)
  • Academisch (gerichte) bachelor (ABA)

  Aanbod

  - Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

  - Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

  - Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.

  - Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.

  - Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).

  - Je wordt aangeworven in de graad van instructeur met de bijhorende salarisschaal B161. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.

  - Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 3289,40 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.

  - Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

  - De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

  - Deze procedure voldoet aan de voorwaarden van een objectief wervingssysteem en geeft toegang tot toekomstige statutaire bevorderingsprocedures.

  De standplaats is bespreekbaar (opleidingscentrum Oostende of Wevelgem). Over een 5-tal jaar is er een verhuis voorzien naar de mastercampus in Roeselare.

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Sigrid Dedeckere
  Via formulier
  Via online formulier

  Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 13 november 2017.
  Je sollicitatie met motivatiebrief, CV en portfolio (= bijgevoegd formulier dat je kan downloaden) moet online ingediend worden via de link “solliciteer nu”. Zorg dat je deze documenten klaar en bewaard hebt op je pc alvorens op de link te klikken.

  Als je al een bachelor of masterdiploma hebt met in de ICT hoef je maar een beperkt deel van het portfolio in te vullen. Als je geen bachelordiploma hebt, dan vul je het volledige portfolio in.

  Wie op basis van de CV-screening geselecteerd wordt, zal worden uitgenodigd voor de eerste selectieronde, de theoretische proef. 

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!