E-government in Vlaanderen

E-government moet het u makkelijker maken om met de overheid contact op te nemen of om een dossier bij de overheid in te dienen, af te handelen en op te volgen. E-government zorgt er bijvoorbeeld voor dat u geen gegevens aan de overheid moet bezorgen die de overheid al heeft. In dat geval worden die gegevens bij andere overheidsdiensten opgevraagd en niet langer bij u.

Het agentschap Informatie Vlaanderen helpt de Vlaamse overheidsdiensten bij de vereenvoudiging van het elektronische gegevensverkeer met burgers en bedrijven. Informatie Vlaanderen begeleidt onder meer projecten:

  • om diensten aan te sluiten op de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rijksregister, zodat de overheid de gegevens die daar beschikbaar zijn niet meer aan u moet vragen
  • om bijkomende gegevens uit te wisselen tussen diensten, zodat ook deze niet meer tweemaal bij u moeten opgevraagd worden
  • waarbij u zelf via uw computer subsidies kan aanvragen of een dossier kan opstarten, zodat u niet meer per post moet werken en alles sneller kan gaan.
  • waarbij u zelf de stand van uw dossier online kan opvragen.

Hoe wisselt de Vlaamse overheid gegevens uit?

Verschillende Vlaamse en federale databanken (authentieke bronnen) bieden unieke persoons- en ondernemings- en kadastergegevens aan. Het MAGDA-platform zorgt er voor dat die gegevens op een veilige manier worden opgehaald. Administratieve toepassingen kunnen hier handig gebruik van maken zodat burgers en ondernemingen niet telkens opnieuw hun gegevens bij de overheid kenbaar moeten maken.

Contact

agentschap Informatie Vlaanderen

Adres
agentschap Informatie Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 30
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 553 72 02
Fax
02 553 72 05
E-mail
Website
Adres
agentschap Informatie Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
Belgiƫ
Telefoon
02 553 72 02
Fax
02 553 72 05
E-mail
Website