chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het Vlaamse beleid voor duurzame ontwikkeling

  Duurzame ontwikkeling versmelt economische groei met sociale vooruitgang en ecologisch evenwicht. Concreet betekent dit dat economische groei niet ten koste mag gaan van mens of milieu. Dat vereist een maatschappelijke verandering bij alle actoren binnen onze samenleving: beleidsmakers, ondernemers en consumenten.

  Het Vlaams decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling, dat de continuïteit van het duurzame ontwikkelingsbeleid garandeert, hanteert de volgende definitie:

  “Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden tot behoeftevoorziening van toekomstige generaties in gevaar te brengen, waarbij aandacht gegeven wordt aan de integratie van en de synergie tussen de sociale, de ecologische en de economische dimensie, en waarvan de realisatie een veranderingsproces vergt waarin het gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van technologische ontwikkeling en institutionele veranderingen worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften. Deze definitie is binnen de Vlaamse overheid een leidraad voor alles wat te maken heeft met duurzame ontwikkeling.”

  Elke Vlaamse minister is binnen zijn of haar eigen bevoegdheden bezig met duurzame ontwikkeling. De minister-president is bevoegd voor de coördinatie die rond duurzame ontwikkeling nodig is. Het team Duurzame Ontwikkeling binnen de Vlaamse overheid stimuleert en coördineert projecten rond duurzame ontwikkeling.

  De Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO) vormt het kader van het Vlaamse beleid voor duurzame ontwikkeling. De huidige versie van de VSDO is opgenomen in Visie 2050, de toekomstvisie van de Vlaamse Regering.

  Op de website DO.vlaanderen.be vindt u informatie over projecten en het beleid rond duurzame ontwikkeling in alle thema's waarrond de Vlaamse overheid werkt.

  Duurzame overheidsopdrachten

  De Vlaamse overheid heeft zichzelf als doel gesteld om 100% duurzame overheidsopdrachten uit te schrijven tegen het jaar 2020. Dat werd zo vastgelegd in het Plan Overheidsopdrachten 2016-2020 en de vroegere actieplannen Duurzame Overheidsopdrachten die de Vlaamse Regering goedkeurde. De overheid zal milieucriteria, sociale criteria en economische criteria opnemen in alle aanbestedingen die ze doet en de criteria van duurzaamheid zullen worden geïntegreerd in alle fasen van het aankoopproces.

  Met duurzame overheidsopdrachten wil de Vlaamse overheid duurzame consumptie- en productie stimuleren. Van de Vlaamse overheid wordt verwacht dat ze zelf het goede voorbeeld geeft en vervolgens anderen zal inspireren.

  Meer informatie

  Publicaties

  Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling 2010-2014

  De publicatie bevat de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling op lange termijn. De tekst is onderverdeeld in enkele grote systemen die elkaar soms overlappen: het systeem van bouwen en wonen, dat van materialen, energie, voedsel, gezondheid, mobiliteit en kennis en leren. Ook de sociaal-culturele, economische, ecologische, internationale en institutionele dimensie komen aan bod. De

  Duurzame ontwikkeling. Omgevingsindicatoren 2012

  Sinds 2006 wordt een omgevingsmonitor duurzame ontwikkeling opgemaakt door de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR). De omgevingsmonitor geeft aan de hand van een beperkte set van indicatoren weer of Vlaanderen in een duurzame richting evolueert.

  Contact

  Team Duurzame Ontwikkeling