chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Informatie en communicatie van de Vlaamse overheid

  Het beleid van de Vlaamse overheid wordt regelmatig bijgestuurd om te blijven voldoen aan de noden en verwachtingen van de maatschappij. De Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement en de administratie van de Vlaamse overheid moeten de burger dan ook correct en tijdig informeren over nieuwe maatregelen en veranderingen in het beleid. De Vlaamse overheid is zelfs verplicht om bestuursdocumenten openbaar te maken.

  Informatiecampagnes en kanalen

  De Vlaamse overheid verspreidt informatie over haar campagnes onder meer via:

  Voor campagnes en algemene informatieverstrekking beschikt de Vlaamse overheid over eigen kanalen, zoals:

  • persberichten van de Vlaamse Regering
  • Vlaanderen.be en de websites van de diensten van de Vlaamse overheid
  • publicaties (brochures, folders en jaarverslagen)
  • 1700, het gratis infonummer van de Vlaamse overheid.

  In het Communicatiejaarverslag van de Vlaamse Regering worden elk jaar een aantal interessante communicatieprojecten besproken. U vindt er ook de cijfers van de media-aankopen, en de resultaten van de kwaliteitsmeting van het communicatiebeleid (om de 2 jaar).

  Communicatierichtlijnen

  Om herkenbaar te zijn voor het publiek, moet de informatie en communicatie van de Vlaamse overheid het logo van de Vlaamse overheid dragen. De boodschap moet ook beantwoorden aan de normen en richtlijnen voor de Vlaamse overheidscommunicatie, zoals:

  • politieke neutraliteit
  • de sperperiode in aanloop naar verkiezingen
  • de controle op regeringsmededelingen.

  Alle communicatierichtlijnen van de Vlaamse overheid vindt u op overheid.vlaanderen.be.

  Contact