Internationaal netwerk van vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft een netwerk van ongeveer 120 vertegenwoordigers in het buitenland. Het betreft:

De VVR en de VLEV werken onderling nauw samen en stemmen ter plaatse hun werking af. Verder wordt nauw samengewerkt met de vertegenwoordigers van de andere deelstaten en met de Belgische ambassadeur.

Publicaties

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in een veranderende wereld: naar een efficiënt buitenlands netwerk

Vlaanderen kan als open regio niet zonder een doeltreffend buitenlands beleid. De Vlaamse diplomatie is één van de belangrijkste instrumenten om uitvoering te geven aan de internationale component van de Vlaamse bevoegdheden. Uit de praktijk blijkt echter dat Vlaanderen kansen laat liggen om zijn buitenlands netwerk zo in te zetten dat het zijn strategische belangen optimaal ondersteunt.

Waar u ook heen wil ... op ons buitenlands netwerk kan u rekenen

U wil internationaal ondernemen? Beschikt u over de juiste contacten in het buitenland? Heeft u genoeg marktkennis over het land dat u met uw bedrijf wilt veroveren? Weet u welke beurzen of bijeenkomsten de uitgelezen plek zijn om uw producten voor te stellen? Kent u genoeg over de juridische en fiscale knelpunten? Precies om die redenen maakten Alpro Soya, Betafence, dZine, Grafimat en Metakor

Contact

Departement Buitenlandse Zaken

Adres
Departement Buitenlandse Zaken
Havenlaan 88 bus 80
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 60 32
Fax
02 553 60 37
E-mail
Website