Open data bij de Vlaamse overheid

‘Open data’ betekent dat niet-persoonsgebonden gegevens beschikbaar zijn in voor iedereen leesbare formaten. Open data is openbaar, elektronisch beschikbaar en het maakt gebruik van open standaarden, zowel voor het aanbieden als voor het ontsluiten van gegevens.

Data openstellen heeft verschillende voordelen. Open data kan leiden tot:

  • een grotere transparantie over de werking van de overheid (het grote publiek krijgt meer gegevens ter beschikking om te raadplegen)
  • meer efficiëntie binnen en buiten de overheid
  • nieuwe en vernieuwende producten en diensten.

De Vlaamse overheid wil zo veel mogelijk met open data werken om maximaal gegevens ter beschikking te stellen, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden, gratis of tegen een billijke vergoeding. Daarom heeft de Vlaamse overheid eenvoudige, gestandaardiseerde modellicenties ontwikkeld om de beschikbare datasets te mogen hergebruiken.

De datasets vindt u op de website Opendata.vlaanderen.be. De strategische krachtlijnen en het ‘Vlaams actieplan Open Data’ vindt u op de website Overheid.vlaanderen.be. U vindt er ook meer info over de jaarlijkse Open Data Dag.

Contact

agentschap Informatie Vlaanderen

Adres
agentschap Informatie Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 30
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 72 02
Fax
02 553 72 05
E-mail
Website
Adres
agentschap Informatie Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
02 553 72 02
Fax
02 553 72 05
E-mail
Website