Telecomcontract Vlaamse overheid met Orange België

De Vlaamse overheid heeft op 21 juli 2011 nieuwe contracten afgesloten met Mobistar NV (nu Orange België) voor de ondersteuning van haar telecommunicatiebehoeften. Deze telecomcontracten werden afgesloten voor een periode van zeven jaar vanaf 21 juli 2011 (tot juni 2018) en kunnen vroegtijdig opgezegd worden na 5 jaar.

De telecomcontracten voor de Vlaamse overheid zijn opgezet als een aankoopcentrale en de diensten kunnen afgenomen worden door de Vlaamse overheid. De lokale en provinciale overheden in het Vlaamse Gewest kunnen ook toetreden tot deze aankoopcentrale en deze diensten afnemen. De nodige documenten en informatie kunnen zij hieronder downloaden:

Krachtlijnen van de telecomcontracten 2011

De voornaamste krachtlijnen van de telecomcontracten 2011 zijn:

 • Een gemeenschappelijk aanbod van telecomdiensten om in staat te zijn een gepaste ondersteuning te bieden aan de diverse noden van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale overheden.
 • Geen exclusief recht voor Orange België voor het leveren van de telecomdiensten opgenomen in de contracten (vrije afname door Vlaamse, lokale en provinciale overheden).
 • Een mogelijkheid tot modulaire afname van individuele diensten.
 • Een dienstenaanbod dat voorziet in een ingebouwde flexibiliteit.
 • Een consistente kwaliteit van de geleverde diensten die niet mag afhangen van toeval of van de betrokken uitvoerder. Dit kan enkel gerealiseerd worden via een doorgedreven procesmatige werking en naleving van SLA's.
 • Het dienstenaanbod voorziet de nodige mechanismen om mee te evolueren met de noden van de markt en van de klant.
 • Een transitie van de huidige telecomdienstverlening naar het nieuwe telecomcontract met een minimale impact voor de klanten, zodat de continuïteit van de dienstverlening door de klanten aan onder meer de burgers en bedrijven in Vlaanderen gewaarborgd blijft.

Reikwijdte van het contract

De diensten die Orange België volgens de nieuwe telecomcontracten zal leveren bestaan uit:

 • Perceel 1:
  • Vaste spraaktelefonie
  • Marketingnummers of servicenummers (bv. 0800, 078, …)
 • Perceel 2:
  • Mobiele spraaktelefonie
  • Mobiele datacommunicatie
  • Mobiele hardware (gsm, smartphone, USB-sticks, …).

Contractuele documenten en bestellingen

Om het bestek en de offertes van Orange België te kunnen raadplegen moet u zich eerst registreren.

Vervolgens ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord om de volgende vertrouwelijke documenten te raadplegen:

 • het bestek nr. e-IB/2010-02 - ‘Gemeenschappelijk telecommunicatiedienstverleningsaanbod
  ten behoeve van de Vlaamse en lokale/provinciale overheden’ (Telecommunicatiecontracten 2011)
 • de offertes met 3 kerndocumenten per perceel:
  • prijzenraster
  • dienstencatalogus
  • SLA-bijlagen.

Aanpassingen aan deze contractdocumenten worden gerealiseerd door middel van bij-aktes.

Na de registratie kunt u ook uw bestellingen plaatsen via het Orange portaal.

Contactpersonen

Aanbestedende overheid

Deze telecomcontracten (aankoopcentrale) werden afgesloten door de Vlaamse Regering en worden opgevolgd door:

Agentschap Facilitair Bedrijf - Afdeling ICT - Cel uitbestede ICT-diensten

Team beheer van telecomcontracten
Havenlaan 88 bus 60
1000 Brussel
website: vlaanderen.be/telecomcontract

De contactpersonen André Van Vyve (projectleider telecommunicatie), Alain Caers (IT-adviseur) en Eline Van Der Meulen (deskundige telecommunicatie) zijn bereikbaar via e-mail op het adres telecommunicatie@vlaanderen.be.

Dienstenleverancier

De contactpersonen bij Orange België zijn:

 • Isabelle Verhaeghe, key account manager van Orange België voor de Vlaamse overheid (tel: 0495 55 16 79 - e-mail: isabelle.verhaeghe@orange.com)
 • Diane Bogaerts, regional account manager van Orange België voor de lokale en provinciale overheden (diane.bogaerts@orange.com)

Bovenstaande contactpersonen zijn bereikbaar via e-mail op het adres telecom-LO@orange.be.