Beleidsnota's van de Vlaamse Regering 2014-2019

In de beleidsnota's geven de ministers de grote strategische keuzes van hun beleid weer voor de duur van de regeerperiode. De nota's vormen de basis voor een debat in het Vlaams Parlement.

Overzicht van de beleidsnota's:

Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid
Beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking
Beleidsnota Onroerend Erfgoed

Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

Beleidsnota Onderwijs

Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiƫn en Energie

Beleidsnota Financiƫn en Begroting
Beleidsnota Energie

Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Beleidsnota Bestuurszaken
Beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid
Beleidsnota Integratie en Inburgering
Beleidsnota Wonen
Beleidsnota Sociale Economie
Beleidsnota Gelijke Kansen
Beleidsnota Armoedebestrijding

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Beleidsnota Mobiliteit en Openbare werken
Beleidsnota Toerisme
Beleidsnota Vlaamse Rand
Beleidsnota Dierenwelzijn

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie
Beleidsnota Sport

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Beleidsnota Omgeving
Beleidsnota Landbouw en Visserij

Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Beleidsnota Cultuur
Beleidsnota Media
Beleidsnota Jeugd
Beleidsnota Brussel

Meer informatie over de bespreking van de beleidsnota's in de parlementaire commissies vindt u op de website van het Vlaams Parlement.