chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beleidsnota's van de Vlaamse Regering 2014-2019

  In de beleidsnota's geven de ministers de grote strategische keuzes van hun beleid weer voor de duur van de regeerperiode. De nota's vormen de basis voor een debat in het Vlaams Parlement.

  Overzicht van de beleidsnota's:

  Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

  Beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid
  Beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking
  Beleidsnota Onroerend Erfgoed

  Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

  Beleidsnota Onderwijs

  Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

  Beleidsnota Financiën en Begroting
  Beleidsnota Energie

  Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

  Beleidsnota Bestuurszaken
  Beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid
  Beleidsnota Integratie en Inburgering
  Beleidsnota Wonen
  Beleidsnota Sociale Economie
  Beleidsnota Gelijke Kansen
  Beleidsnota Armoedebestrijding

  Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

  Beleidsnota Mobiliteit en Openbare werken
  Beleidsnota Toerisme
  Beleidsnota Vlaamse Rand
  Beleidsnota Dierenwelzijn

  Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

  Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie
  Beleidsnota Sport

  Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

  Beleidsnota Omgeving
  Beleidsnota Landbouw en Visserij

  Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

  Beleidsnota Cultuur
  Beleidsnota Media
  Beleidsnota Jeugd
  Beleidsnota Brussel

  Meer informatie over de bespreking van de beleidsnota's in de parlementaire commissies vindt u op de website van het Vlaams Parlement.