chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Leden en bevoegdheden van de Vlaamse Regering 2014-2019

  Op 25 juli 2014 heeft de Vlaamse Regering Bourgeois I de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering bestaat uit 9 ministers en wordt geleid door minister-president Geert Bourgeois.

  Ministers en hun bevoegdheden

  Geert Bourgeois (N-VA)

  Minister-president van de Vlaamse Regering
  Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
  bevoegd voor

  • het beleidsdomein kanselarij en bestuur, met uitzondering van de bestuurszaken, het gelijkekansen- en integratiebeleid en de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad en de Vlaamse Rand rond Brussel
  • het beleidsdomein internationaal Vlaanderen, met uitzondering van het beleidsveld toerisme
  • het beleidsveld onroerend erfgoed
  • het protocol

  Hilde Crevits (CD&V)

  Viceminister-president van de Vlaamse Regering
  Vlaams minister van Onderwijs
  bevoegd voor

  • het beleidsdomein onderwijs en vorming

  Bart Tommelein (Open Vld)

  Viceminister-president van de Vlaamse Regering
  Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
  bevoegd voor:

  • het beleidsdomein financiën en begroting
  • het beleidsveld energie

  Liesbeth Homans (N-VA)

  Viceminister-president van de Vlaamse Regering
  Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
  bevoegd voor:

  • de bestuurszaken
  • het beleidsveld woonbeleid
  • het beleidsveld sociale economie
  • het gelijkekansen- en integratiebeleid
  • de coördinatie van het armoedebeleid

  Ben Weyts (N-VA)

  Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
  bevoegd voor

  • het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken
  • het beleidsveld coördinatie Vlaamse Rand
  • het beleidsveld dierenwelzijn
  • het beleidsveld toerisme

  Jo Vandeurzen (CD&V)

  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  bevoegd voor

  • het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin

  Philippe Muyters (N-VA)

  Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
  bevoegd voor

  • het beleidsdomein economie, wetenschap en innovatie
  • het beleidsveld werkgelegenheid
  • het beleidsveld professionele vorming
  • het beleidsveld sport

  Joke Schauvliege (CD&V)

  Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
  bevoegd voor

  • het beleidsdomein landbouw en visserij
  • het beleidsveld leefmilieu en natuur, met inbegrip van de natuurlijke rijkdommen en het plattelandsbeleid
  • het beleidsveld ruimtelijke ordening

  Sven Gatz (Open Vld)

  Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
  bevoegd voor

  • het beleidsdomein cultuur, jeugd, sport en media, met uitzondering van het beleidsveld sport
  • het beleidsveld coördinatie Brussel

  Contact

  Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

  Adres
  Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
  Martelaarsplein 19
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 552 60 00
  Fax
  02 552 60 01
  E-mail

  Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

  Adres
  Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
  Koning Albert II laan 15
  1210 Sint-Joost-ten-Node
  België
  Telefoon
  02 552 68 00
  Fax
  02 552 68 01
  E-mail

  Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Begroting, Financiën en Energie

  Adres
  Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Begroting, Financiën en Energie
  Kreupelenstraat 2
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 552 67 00
  Fax
  02 552 67 01
  E-mail

  Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

  Adres
  Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
  Arenbergstraat 7
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 552 69 00
  Fax
  02 552 69 01
  E-mail

  Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

  Adres
  Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
  Martelaarsplein 7
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 552 66 00
  Fax
  02 552 66 01
  E-mail

  Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  Adres
  Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  02 552 64 00
  Fax
  02 552 64 01
  E-mail

  Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

  Adres
  Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
  Martelaarsplein 7
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 552 61 00
  Fax
  02 552 61 01
  E-mail

  Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

  Adres
  Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
  Koning Albert II-laan 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 552 63 00
  Fax
  02 552 63 01
  E-mail

  Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel

  Adres
  Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel
  Koolstraat 35
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 552 62 00
  Fax
  02 552 62 01
  E-mail