chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Energietransitie

  We zetten in op de transitie naar een koolstofarm energiesysteem dat maximaal hernieuwbaar is en voorziet in een realistische energiemix. Het is duurzaam en verschaft betaalbare en competitieve energie waarvan de bevoorrading verzekerd is.

  We streven hierbij naar maximale energie-efficiëntie in alle sectoren. Het energiesysteem is in 2050 ook slim, flexibel, robuust en betrouwbaar. Hiervoor zijn innovatieve doorbraken nodig, onder meer in de opslag van hernieuwbare energie, energievraagzijdebeheer en schone transportbrandstoffen.

  Energie-efficiëntie is een gemeengoed in de hele samenleving. Het gaat hierbij over verbeterde energie-efficiëntie in nieuwe en bestaande gebouwen, voor producten, apparaten en industriële processen en het efficiënter maken van het vervoer. Zoals aangegeven bij de transitieprioriteiten industrie 4.0 en circulaire economie zijn er o.m. belangrijke linken met deze energietransitie. De drie transitieprocessen worden in de verdere uitwerking dan ook nauw aan elkaar gelinkt.

  Om dit te realiseren moeten we een toekomstgerichte infrastructuur uitbouwen. Er wordt een focus gelegd op het energiezuinig maken van onze bestaande infrastructuur en het efficiënt uitbouwen van nieuwe infrastructuur. We bouwen performante, slimme en onderling verbonden energienetwerken, waarbij het elektriciteitsnet, gasnet en warmte/koudenet onderling geïntegreerd zijn en elkaars efficiëntie versterken. Onze energie wordt geleverd door vooruitstrevende decentrale energieopwekkingssystemen en een maximale integratie van hernieuwbare energie in de energiemix. Er is een continu evenwicht tussen productie en gebruik van energie, zij het door aanpassing van vraag, van aanbod of door slimme opslag.

  We evolueren van een vraaggestuurd naar een meer aanbodgestuurd energiemodel. Dankzij een flexibele werking is het energiesysteem in 2050 robuust en betrouwbaar. Er worden positieve impulsen gegeven voor het ter beschikking stellen van flexibiliteit en capaciteit. Hierdoor zetten de marktspelers flexibel de economisch meest optimale technieken in en de verzekeren ze zo de bevoorradingszekerheid.

  De overheid zorgt voor een beleidsmatig geïntegreerd kader dat Europees ingebed is. Hierdoor kan de markt innoveren en investeren in technologieën die een koolstofarm energiesysteem realiseren. Internationale regels en afspraken moeten toelaten om samen te werken in een Europese Energie-Unie en om gecoördineerd prijsmechanismen (koolstofprijs) in te voeren die toelaten om de uitstoot van CO2 drastisch te verlagen.

  Publicaties

  Transitieprioriteit Zorgen voor een energietransitie. Startnota

  Op 30 juni 2017 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor transitieprioriteit ‘Zorgen voor een energietransitie' goed. De energietransitie moet begrepen worden als het omvormen van het huidige energiesysteem naar een decentraal koolstofarm systeem met een energievraag dat voor zijn energievoorziening zo veel mogelijk steunt op hernieuwbare energiebronnen en andere koolstofarme technologieën.

  Contact

  Jan Vereecke (jan.vereecke@vea.be)