Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

Bart Tommelein

Open Vld

Bart Tommelein is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein financiën en begroting
  • het beleidsveld energie

Hij volgt zijn partijgenote Annemie Turtelboom op.

Adres
Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Begroting, Financiën en Energie
Kreupelenstraat 2
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 67 00
Fax
02 552 67 01
E-mail
Samenstelling kabinet

Over Bart Tommelein

Bart Tommelein werd geboren in Oostende op 4 mei 1962. Hij studeerde toegepaste communicatie aan het Hoger Instituut voor Bedrijfsopleiding in Gent. Hij begon zijn professionele carrière bij het Media Center Oostende en stapte vervolgens in het bankwezen. In 1985 werd hij voorzitter van Volksunie Jongeren en vier jaar later werd hij verkozen tot gemeenteraadslid in Oostende.

In 1992 trok Bart Tommelein zich tijdelijk terug uit de politiek om in 1999 terug te keren als lid van de VLD, waar hij opnieuw verkozen werd tot gemeenteraadslid in Oostende, een ambt dat hij tot op heden nog steeds bekleedt. In 2000 werd hij raadgever en later woordvoerder van toenmalig Vlaams minister-president Patrick Dewael. Na de verkiezingen van 2003 werd hij federaal volksvertegenwoordiger. In 2009 verhuisde hij naar het Vlaams Parlement en werd hij gemeenschapssenator. In alle parlementen is hij fractievoorzitter voor zijn partij geweest.

In 2014 werd Bart Tommelein opnieuw verkozen voor het Vlaams Parlement. Niet lang daarna werd hij benoemd tot Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee in de federale regering-Michel. Bart Tommelein woont in Oostende, is getrouwd en heeft 4 dochters en 1 zoon.