chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Visie 2050

  Visie 2050

  ‘Visie 2050’ is de toekomstvisie van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering wil van Vlaanderen tegen 2050 een regio maken:

  • die sociaal, open, veerkrachtig en internationaal is,
  • die welvaart en welzijn creëert op een innovatieve en duurzame manier,
  • waarin iedereen meetelt.

  Transitieprioriteiten

  Om de doelstellingen van Visie 2050 te laten slagen, werkt de Vlaamse Regering aan zeven transitieprioriteiten die de noodzakelijke veranderingen sneller moeten helpen realiseren. De Vlaamse Regering wil daar de komende jaren samen aan werken met allerlei actoren uit de samenleving.

  Voorgeschiedenis

  Visie 2050 bouwt verder op het werk dat al verricht is door Vlaanderen in Actie (ViA). Vlaanderen in Actie was het toekomstproject van de Vlaamse regeringen Leterme I en Peeters I en II.

  Publicaties

  Visie 2050. Langetermijnstrategie

  Visie 2050 is de langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering voor een sterk, sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt. Visie 2050 biedt een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.

  Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

  In haar Visie 2050 toont de Vlaamse Regering het Vlaanderen dat ze wenst op lange termijn: een sterk, sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt. Het langetermijnbeleid biedt een antwoord op nieuwe kansen en uitdagingen en brengt de transities die de samenleving nodig heeft, in

  Vision 2050. A long-term strategy for Flanders

  Vision 2050 sets out a vision for an inclusive, open, resilient and internationally connected region that creates prosperity and well-being for its citizens in a smart, innovative and sustainable manner. This long-term strategy provides a strategic response to the new opportunities and challenges Flanders is facing.

  Vision 2050. Stratégie à long terme

  Vision 2050 : une stratégie à long terme pour la Flandre. Cette stratégie à long terme montre une vision d’une Flandre forte, sociale, ouverte, résiliente et internationale, créatrice de prospérité et de bien-être d’une manière intelligente, innovante et durable, et sans laissés-pour-compte.

  Contact