Slim Wonen en Leven

Slim Wonen en Leven

Het toekomstbeeld van Slim Wonen en Leven is een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven. Een duurzame woning en omgeving, op een slimme locatie. Met een aanbod op maat van de woonbehoefte en met duurzame woonwensen.

Nieuws

06/09/2018

Woondag op 6 december

VVSG en Slim Wonen en Leven organiseren samen de Woondag.     

Hoe werken we aan duurzame buurten, waar iedereen wil en kan wonen en leven? Wie zal nog een betaalbare woning vinden in onze gemeente? Waar en hoe willen onze kinderen wonen? Hoe versterken we het sociale weefsel in steeds compactere woonkernen? Vindt iedereen op de woonmarkt een passend aanbod? Hoe creëren we kansen voor duurzame woonkeuzes? 

Op de Woondag maakt u kennis met tal van interessante sprekers, boeiende projecten en innoverende praktijken die op deze en andere vragen ingaan. Hiermee kunt u enthousiast en vol inspiratie aan de slag met de woonuitdagingen van vandaag en morgen. In meer dan 20 sessies zoomen we breed én diep in op duurzaam en betaalbaar wonen voor iedereen en op aangename woonomgevingen om in te leven.

Woonbeleid maken we samen. De VVSG en Slim Wonen en Leven slaan alvast de handen in elkaar en bieden u samen met onze partners de woondag aan. Kom op donderdag 6 december naar congrescentrum Lamot in Mechelen en wissel ervaringen uit collega's, laat je inspireren en ontmoet interessante partners op de infobeurs.  

16/03/2018

Samenwerking met Vicinia in de werf ‘Buurtinitiatieven’

Met als doel ‘een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven’, gaat de werf ‘Buurtinitiatieven’ nauw samenwerken met de vzw Vicinia (www.vicinia.be). Om duidelijke afspraken te maken hebben de transitiemanager van Slim Wonen en Leven (Helmer Rooze), de Secretaris Generaal van het departement Kanselarij en Bestuur (Martin Ruebens) en de directeur van vzw Vicinia (Luc Galoppin) een overeenkomst getekend waarin het doel en de voorwaarden van de samenwerking staan beschreven.

Vicinia werd opgericht door vijf partners (Matexi, BNP Paribas Fortis, Partena Promeris, bpost en de Koning Boudewijnstichting) en wil buurtinitiatieven verzamelen en vervolgens onderzoeken waarom ze op de ene plaats wel lukken en op de andere niet. We willen als Slim Wonen en Leven ook graag weten waarom bepaalde buurtinitiatieven succes hebben en andere niet, en daarom zijn we van plan om onder andere te helpen in het verzamelen van buurtinitiatieven en het formuleren van de onderzoeksvragen. Op deze manier willen we meewerken aan een goede lokale mix van (overheids-), burger- en commerciële initiatieven.

06/09/2018

Postgraduaat Bio-ecologisch bouwen

Binnenkort gaat bij de hogeschool Odisee het nieuwe academiejaar voor de opleiding postgraduaat Bio-ecologisch bouwen van start. Deze opleiding biedt een brede visie op achtergrond, ontwerp, uitvoeringsdetails
en meet– en beheersystemen van duurzame gebouwen en wijken. Ze focussen niet alleen op energiezuinigheid, maar ook op thema’s als: gezonde en milieuverantwoorde materialen, technieken en constructies, duurzame wijken…

Naar een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven

We zullen in 2050 met 478.000 huishoudens meer zijn, we moeten de klimaatsverandering tegengaan, onze mobiliteit verbeteren, onze overblijvende ruimte slim benutten, inspelen op de vergrijzing, … Bovendien evolueert het woningaanbod traag: in veel van de woningen waarin we vandaag wonen, zal in 2050 ook nog gewoond worden. We moeten inspelen op verschillende maatschappelijke evoluties. Daarom start de Vlaamse Regering nu al met het veranderingstraject Slim Wonen en Leven.

In de duurzame buurt wordt ingezet op de leefbaarheid en op de ecologische, sociale en economische aspecten. We streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt. Daarom zeggen we dan ook dat iedereen in deze buurten kán wonen en leven. De buurt biedt een thuis aan alle groepen uit de samenleving, ook aan wie uit de boot dreigt te vallen of zijn woonbehoefte niet op eigen kracht kan invullen. De buurt biedt een antwoord op zorgnoden van de bewoners, toegankelijkheid, specifieke noden van kinderen (voldoende en veilige speelruimte, …). In het toekomstbeeld voelen bewoners zich (mede-) verantwoordelijk voor hun buurt.

We zorgen ervoor dat iedereen in deze buurten wíl wonen en leven. Dit kan via een gevarieerd palet van buurten of woon- en leefomgevingen. De voordelen van een duurzame buurt zijn voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor de vraag naar duurzame buurten grotendeels vanuit de burger zelf komt.

Om deze duurzame buurten een concretere invulling te geven, werken we met vier pijlers, maar buiten deze pijlers werken natuurlijk ook meer algemene maatschappelijke innovaties op de duurzame buurt in. Hierbij zien we vooral dat technische innovaties (zoals Smart Cities of technische ontwikkelingen in de bouwsector) en bestuurlijke innovaties ons vooruit zullen helpen.

Werven

Om het transitieproces echt handen en voeten te geven, werken we in werven. Dit zijn tijdelijke thematische samenwerkingen, waar ontwikkelingsruimte is voor proefprojecten, waar we innovatieve samenwerkingsverbanden kunnen opzetten en waar andere ondersteunende initiatieven van relevante stakeholders ruimte kunnen krijgen.

De ambities van de werven mogen onderling verschillen. Bij werven die draaien rond beginnende experimenten is er eerder de vrijheid om te leren wat werkt en wat niet, en wat kan worden verbeterd. Bij werven rond het opschalen en toepassen van bepaalde experimenten, zal het doel de daadwerkelijke implementatie van een nieuwe werkwijze zijn.

De werven zijn geen vrijblijvende denktanks; we moeten resultaten boeken, zoals voorstellen voor nieuw beleid, aangepaste regelgeving en kaders, innovatieve producten en diensten of een verandering in de waarden en het gedrag bij burgers en organisaties.

Concreet nodigen we in deze werven allerlei experten, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigende organisaties uit. Omdat de transitie Slim Wonen en Leven in beweging moet blijven, zijn deze werven in principe in de tijd beperkt. Na twee jaar moet een werf landen en concrete resultaten voorleggen.

Over ons

Centraal binnen de transitie Slim Wonen en Leven staat de strategische denkgroep met leden van binnen en buiten de Vlaamse overheid die het globale traject van de transitieprioriteit vanuit het toekomstbeeld 2050 te bewaken. Voor het dagelijks bestuur van de Slim Wonen en Leven en de ondersteuning van de Strategische Denkgroep is er een Coördinatieteam opgezet met daarin medewerkers van het Agentschap Wonen-Vlaanderen en het Departement Kanselarij en Bestuur.

Publicaties

Transitieprioriteit Slim wonen en leven. Startnota

De transitieprioriteit Slim Wonen en Leven wordt concreet gemaakt via het toekomstbeeld van een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven. De buurt is de interactie tussen de bewoner, zijn woning en zijn woon- en leefomgeving. De startnota sluit aan bij de nota Visie2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen, die de Vlaamse Regering in maart 2016 heeft voorgesteld. Die strategie