Werf buurtinitiatieven

Hier willen we lokale overheden, inwoners en andere (al dan niet lokale) partners de mogelijkheden voorzien om samen een buurttransformatie in gang te zetten. Dit kunnen dus kleine initiatieven zijn die vanuit de buurt groeien, maar ook grotere initiatieven over verschillende domeinen heen die (bijvoorbeeld door een lokale overheid) voor de buurt worden opgezet. Hiervoor willen we ons baseren op wat er al bestaat en werkwijzen of instrumenten ontwikkelen die kunnen helpen in het beter regelen van het proces en de organisatie, het inventariseren van de sterke en zwakke punten van een buurt en te bekijken hoe dit soort buurtinitiatieven kunnen passen binnen de bestaande wet- en regelgeving.