Werf financiering

Deze werf spitst zich toe op het realiseren van grootschalige investeringen in betaalbare huurwoningen. De ambitie is om in functie daarvan een vehikel op te zetten waarin (voornamelijk) impact-investeerders participeren en locaties ingebracht worden door (semi-)publieke en private actoren. De woonprojecten die eruit resulteren generen niet alleen een huuropbrengst maar ook een maatschappelijke meerwaarde: woonzekerheid, focus op doelgroepen, goede locatie, duurzame kwaliteit, betrokkenheid van bewoners….  Dit zal een getemperde rendementsverwachting aan investeringszijde doen ontstaan, en mede daardoor in een betaalbare woonsituatie resulteren.