Werf financiering

Deze werf spitst zich toe op het realiseren van grootschalige investeringen in betaalbare huurwoningen. De ambitie is om in functie daarvan een vehikel op te zetten waarin (voornamelijk) impact-investeerders participeren en locaties ingebracht worden door (semi-)publieke en private actoren. De woonprojecten die eruit resulteren genereren niet alleen een huuropbrengst maar ook een maatschappelijke meerwaarde: woonzekerheid, focus op doelgroepen, goede locatie, duurzame kwaliteit, betrokkenheid van bewoners….  Dit zal een getemperde rendementsverwachting aan investeringszijde doen ontstaan, en mede daardoor in een betaalbare woonsituatie resulteren.

De werf financiering op de Woondag

Op 6 december 2018 verwelkomden VVSG en Slim Wonen en Leven een 400-tal deelnemers in de Mechelse Lamot voor de Woondag. De werf finanicering verzorgde een van de meer dan 20 sessies van deze inspiratiedag. Ontdek hieronder meer over de inhoud van deze sessie. Meer informatie over de sessies vanuit de andere werven van Slim Wonen en Leven vind je bij de werf woonwensen en de werf buurtinitiatieven

Sessie: "Naar een ruimer aanbod van betaalbare private huurwoningen. Hoe kan het?"

In vele Vlaamse steden, maar ook bij geëngageerde initiatiefnemers op de woningmarkt, staat een aanbodverruiming van betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen hoog op de agenda en zoekt men naar oplossingen. Veel projecten stranden echter bij de hoge grondprijs en de eisen die vanuit de investeerders en banken gesteld worden op het vlak van huurrisico en rendement.

Slim Wonen en Leven werkt aan een overkoepelende procedure voor betaalbare huurwoningen die obstakels tracht weg te nemen en projecten ondersteunt om een grootschaliger, sterker en stabieler segment op de woningmarkt te vormen.

Op deze Woondag lieten we koplopers aan het woord, polsten naar hun ervaringen en toetsten af of dit initiatief ook in hun gemeente tot oplossingen kan leiden.

Sprekers: Bertrand Van Regemortel (Participatiemaatschappij Vlaanderen), Ben Mertens (Kortrijk, SOK), Dries Detroije (Leuven, AGSL), Ilse Peleman (AG VESPA), Stijn Saelens (Departement Kanselarij en Bestuur, Vlaamse overheid), David Van Vooren (Agentschap Wonen- Vlaanderen, Vlaamse overheid)

De presentaties van deze sessie vindt u hier: 

Naar een ruimer aanbod van betaalbare private huurwoningen - Slim Wonen en Leven (886.18 kB)

Naar een ruimer aanbod van betaalbare private huurwoningen - AG Vespa (2.52 MB)

Naar een ruimer aanbod van betaalbare private huurwoningen - AG Stadsontwikkeling Leuven (1.32 MB)

Naar een ruimer aanbod van betaalbare private huurwoningen - Pandenfonds Kortrijk (1.41 MB)