Werf woonwensen

Hier focussen we op de vraagzijde. We willen de woonwensen van de mensen heroriënteren naar de doelstellingen van Slim Wonen en Leven: wonen in een duurzame woning en woonomgeving, in een stad of dorpskern, en op maat van de levenssituatie (afstand wonen-werken, gezinsgrootte, zorgbehoefte, …). Naast onderzoek om de huidige wensbeelden van de inwoners van Vlaanderen te begrijpen, willen we actieve communicatie en methodieken van onszelf en van een breed partnerveld inzetten om nieuwe referentiebeelden aan te bieden en mensen te verleiden tot nieuwe keuzes en gedrag die passen binnen Slim Wonen en Leven en de visie 2050 van de Vlaamse Regering.

De werf woonwensen op de Woondag

Op 6 december 2018 verwelkomden VVSG en Slim Wonen en Leven een 400-tal deelnemers in de Mechelse Lamot voor de Woondag. De werf woonwensen werkte mee aan een van de meer dan 20 sessies van deze inspiratiedag en was ook aanwezig op de druk bezochte infobeurs. Ontdek hieronder meer over de inhoud van de sessie. Meer informatie over de sessies vanuit de andere werven van Slim Wonen en Leven vind je bij de werf buurtinitiatieven en de werf financiering

Sessie: "geWOONtebreker - Samen met burgers je woonbeeld hertekenen"

Lokale besturen én inwoners staan voor grote woonuitdagingen. Zo moeten we anders omgaan met onze open ruimte en oplossingen vinden voor mobiliteitskwesties en uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt. Dit kan niet zonder ons woonideaal in vraag te stellen. Met geWOONtebreker wil de provincie Antwerpen lokale besturen ondersteunen om een mentaliteitswijziging op vlak van wonen op gang te brengen.

In deze sessie gaf de Provincie Antwerpen inkijk in de impact van geWOONtebreker in twee landelijke gemeenten en liet de deelnemers proeven van wat geWOONtebreker voor hun gemeente kan betekenen. Deze gemeenten vertelden hoe hun traject vorm kreeg en welke acties ze nog plannen. Provincie Antwerpen lichtte het aanbod voor 2019 toe. Vanuit Slim Wonen en Leven bekeken we welke leerpunten uit dit traject kunnen uitgroeien tot zinvolle acties inzake gedragsverandering op Vlaams niveau.

GeWOONtebreker is een traject waarin lokale besturen samen met hun inwoners op zoek gaan naar antwoorden voor de woonuitdagingen van morgen. Dit doen ze door het geijkte woonbeeld in vraag te stellen en de (lokale) bouwstenen voor het wonen van morgen te definiëren. Samen met de deelnemers dachten we na over welke verandering in hun gemeente noodzakelijk is voor een duurzaam woonbeleid. Na afloop van de sessie kregen alle deelnemers een inspiratiegids mee.

Sprekers: Maarten Horemans (afdelingshoofd Ruimte gemeente Nijlen) en Lies Aernouts (huisvestingsambtenaar gemeente Malle). 

De presentatie van deze sessie vindt u hier.  (2.99 MB)