Werf woonwensen

Hier focussen we op de vraagzijde.  We willen de woonwensen van de mensen heroriënteren naar de doelstellingen van Slim Wonen en Leven: wonen in een duurzame woning en woonomgeving, in een stad of dorpskern, en op maat van de levenssituatie (afstand wonen-werken, gezinsgrootte, zorgbehoefte, …). Naast onderzoek om de huidige wensbeelden van de inwoners van Vlaanderen te begrijpen, willen we actieve communicatie en methodieken van onszelf en van een breed partnerveld inzetten om nieuwe referentiebeelden aan te bieden en mensen te verleiden tot nieuwe keuzes en gedrag die passen binnen Slim Wonen en Leven en de visie 2050 van de Vlaamse Regering.