Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Ben Weyts

Ben Weyts

N-VA

Ben Weyts is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken
  • het beleidsveld coördinatie Vlaamse Rand
  • het beleidsveld dierenwelzijn
  • het beleidsveld toerisme
Adres
Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Martelaarsplein 7
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 66 00
Fax
02 552 66 01
E-mail
Samenstelling kabinet

Over Ben Weyts

Ben Weyts
Kabinet Weyts
De budgetten zijn beperkt: reden te meer om duidelijke keuzes te maken om ons land terug vooruit te laten gaan.

Ben Weyts (Leuven, 21 november 1970) is een N-VA-politicus uit Beersel. Bij het brede publiek werd hij voor het eerst bekend als federaal volksvertegenwoordiger (2009-2014), maar hij heeft ook brede ervaring op het Vlaamse beleidsniveau. Zo was hij jarenlang (2004-2008) woordvoerder en kabinetschef van Geert Bourgeois, op dat moment Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. Ook daarvoor was Weyts actief in de politiek, onder meer als universitair medewerker en woordvoerder van de Volksunie en de N-VA. In zijn gevarieerde politieke carrière bouwde Ben Weyts een sterke reputatie op als een gedreven werker die zich vastbijt in dossiers. De minister is getrouwd en is vader van een zoon en een dochter.