Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Joke Schauvlieghe

Joke Schauvliege

CD&V

Joke Schauvliege is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein landbouw en visserij
  • het beleidsveld leefmilieu en natuur, met inbegrip van de natuurlijke rijkdommen en het plattelandsbeleid
  • het beleidsveld ruimtelijke ordening
Adres
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 63 00
Fax
02 552 63 01
E-mail
Samenstelling kabinet

Over Joke Schauvliege

Joke Schauvlieghe
Kabinet Schauvliege

Joke Schauvliege werd geboren in Gent op 16 maart 1970. Ze studeerde rechten aan de Universiteit Gent en haalde daarna nog een aanvullend diploma in het milieurecht en het milieusaneringsrecht. Ze werkte als juridisch adviseur bij het ministerie van Justitie en daarna als kabinetsmedewerker van de minister van Justitie. Ze was federaal volksvertegenwoordiger van 1999 tot 2003, en werd daarna, in 2004, Vlaams Parlementslid. In de Vlaamse regering-Peeters II (2009 – 2014) was Joke Schauvliege minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Joke Schauvliege is getrouwd en heeft twee kinderen.