chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlot en veilig mobiliteitssysteem

  We zetten in op een vlotter, veiliger en milieuvriendelijker vervoerssysteem. Hiervoor is een trendbreuk nodig. Om die te realiseren is er behoefte aan een modal en mental shift, innovatie in de logistieke systemen (het voer- en vaartuigenpark en het spoor). In lijn met het Europese milieu en klimaatbeleid zetten we in op een koolstofarm en milieuvriendelijk transportsysteem (zie ook energietransitie).

  We kijken niet alleen naar technologische innovaties: innovatieve logistieke concepten kunnen ons bijvoorbeeld ook een betere synchromodaliteit opleveren, infostructuren geven mogelijkheid tot realtime informatie en vormen onderdeel van innovaties in de exploitatie van de verschillende vervoersnetwerken.

  Wat het vervoer van personen en goederen betreft, kunnen we de leefbaarheid en bereikbaarheid verhogen door het gebruik van digitale data, betere combimobiliteit en oplossingen voor distributie. Een aantal disruptieve ontwikkelingen (internet der dingen, kunstmatige intelligentie, autonome voertuigen, drones, en 3D-printen) bieden hierbij perspectieven om tot een geconnecteerde mobiliteit te komen en te evolueren naar een situatie waarbij ’mobiliteit als een dienst’ wordt aangeboden. Een dergelijke ontwikkeling biedt niet alleen perspectieven voor het behoud van de mobiliteit van een vergrijzende bevolking. Het draagt ook bij tot een zuinig ruimtegebruik (verminderde ruimte voor parkeren en stallen van voertuigen) en werkt een meer gevarieerd verplaatsingsgedrag in de hand. Autonome voertuigen zijn ook belangrijk om tot een slachtoffervrij transportsysteem te komen.

  Door een minimale impact op milieu en gezondheid laten we een vlot en veilig mobiliteitssysteem samengaan met een optimale kwaliteit van leven en wonen. Hierbij aansluitend streven we naar de ontwikkeling van ruimtelijke systemen die mobiliteitsvriendelijk zijn (zie slim wonen en leven - transit oriented development), zetten we in op een duurzame organisatie van de stedelijke logistiek en op de nodige gedrag beïnvloedende maatregelen om tot een duurzaam en veilig mobiliteits- en vervoersgedrag te komen.

  Publicaties

  Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

  In haar Visie 2050 toont de Vlaamse Regering het Vlaanderen dat ze wenst op lange termijn: een sterk, sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt. Het langetermijnbeleid biedt een antwoord op nieuwe kansen en uitdagingen en brengt de transities die de samenleving nodig heeft, in

  Contact