chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Zorg en samenleven in 2050

  Vlaanderen is een warme en solidaire samenleving die niemand achterlaat. We bieden iedereen de best mogelijke start. Dat begint met kinderopvang die toegankelijk is voor alle gezinnen die er nood aan hebben. We trekken ook voluit de kaart van ‘health in all policies’.

  We zetten algemeen in op de ondersteuning van kinderen en jongeren, en benutten daarbij systematisch de aanwezige kansen en mogelijkheden waarover ze beschikken. Zo'n aanpak biedt de beste garanties op het maximaal laten renderen van het potentieel van jongeren ten aanzien van onze samenleving.

  De stijging van de levensverwachting zorgt ervoor dat er in de toekomst niet alleen meer ouderen zullen zijn dan nu, ze zullen ook ouder zijn dan vandaag. Er zullen dus meer 65 plussers zijn, maar ook meer 85 plussers. Alle ouderen krijgen hierbij de mogelijkheid om op alle gebieden actief te blijven en indien hun conditie het niet meer toelaat, is er toegang tot betaalbare en kwaliteitsvolle zorg.

  Vlaanderen heeft een opdracht in het voorkomen van psychische problemen. In de eerste plaats omdat een goede psychische gezondheid een randvoorwaarde is om een samenleving te kunnen realiseren waar creativiteit, nieuwsgierigheid, ondernemerszin en ondernemerschap de competenties van de toekomst zijn. De hoge maatschappelijke kosten van psychische problemen – door verlies van arbeidsparticipatie of verminderde kwaliteit van leven – vormen eveneens een aanmoediging om in preventie te investeren.

  Waar preventieve zorg tekort schiet, bieden we alle burgers, van bij de wieg tot het graf en ongeacht de aard van de zorgnoden, kwalitatief hoogstaande gezondheids- en welzijnszorg.

  Om tegemoet te komen aan het stijgende aantal – steeds complexer wordende – zorgvragen, zetten we in op innovatie in alle vormen van zorg. Dankzij diagnose en zorg op afstand en met de hulp van robotica maken we het mogelijk dat elke persoon met een zorgbehoefte, zelfs tot op hoge leeftijd, op maat geholpen wordt en – zo hij dat wenst – tot zijn/haar levenseinde thuis kan blijven. Om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van personen met zorgbehoeften te vergroten zetten we in op veranderingsgericht bouwen en een betere ruimtelijke verweving van zorg en andere aspecten van het dagelijkse leven.

  Een innovatieve zorg en welzijn investeert daarbij ook in de grondhouding van de professional. De authentieke en oprechte betrokkenheid van de persoon van de hulpverlener ten overstaan van personen met zorgnoden zal onmisbaar blijven in het leveren van hoogstaande kwalitatieve zorg.

  Tot slot moet de kracht van innovatie benut worden om zorgoplossingen te optimaliseren, maar ook betaalbaar te maken voor iedereen. Doelstelling is om de gepaste innovatie op het juiste moment bij de juiste zorgvrager of zijn omgeving te brengen. Voor de vermelde technologische en sociale evoluties realiseren we een nauwe samenwerking met de transities industrie 4.0, circulaire economie en slim wonen en leven.

  Publicaties

  Startnota transitieprioriteit Zorg en samenleven in 2050. Conceptnota

  Op 16 juni 2017 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor transitieprioriteit ‘Zorg en samenleven' goed. In een globaliserende wereld is het cruciaal dat Vlaanderen een sterke community is. Sociale cohesie en geborgenheid zijn voor mensen belangrijk. We streven in Vlaanderen naar een warme samenleving die niemand achterlaat. De startnota sluit aan bij de nota Visie2050, de

  Contact