Geeft een stage recht op betaald educatief verlof?

Stages geven op zich geen recht op betaald educatief verlof. U kunt wel het overblijvende aantal uren educatief verlof, dat u hebt opgebouwd door het volgen van andere (theoretische) modules van dezelfde opleiding binnen hetzelfde schooljaar, opnemen om de stage te volbrengen.

Het vervullen van stageopdrachten kan de einddatum voor opname van betaald educatief verlof verlengen. In dat geval moet de school een verklaring opstellen met de data van de stages. Daaruit moet ook blijken dat de stages daadwerkelijk zijn uitgeoefend.

Andere veelgestelde vragen

Aanvraag

Recht op betaald educatief verlof

Hoe en wanneer