Hoeveel uren betaald educatief verlof kan ik maximaal per dag opnemen?

U mag uw educatief verlof opnemen in dagen, halve dagen, uren of gedeelten van uren. Maar het totaal kan per dag niet meer bedragen dan het aantal uren dat u als werknemer normaal zou moeten presteren.

Andere veelgestelde vragen

Aanvraag

Recht op betaald educatief verlof

Hoe en wanneer