Ik ben zelfstandige in bijberoep. Is dat een probleem?

Een zelfstandig bijberoep of een nevenactiviteit (bijvoorbeeld een extra job als loontrekkende in de horeca, of een flexi-job) is op zich geen beletsel voor uw recht op betaald educatief verlof. De voorwaarde is dat u dat zelfstandig bijberoep of die nevenactiviteit niet uitoefent tijdens de opname van de u toegekende uren betaald educatief verlof.

Bijvoorbeeld: u volgt een taalopleiding en hebt recht op 80 uur educatief verlof. U werkt als zelfstandige in bijberoep als schilder. Als u uw educatief verlof elke woensdag opneemt, mag u die woensdagen niet als schilder gaan werken bij een klant.

Andere veelgestelde vragen

Aanvraag

Recht op betaald educatief verlof

Hoe en wanneer