Ik heb mijn aanvraag te laat ingediend bij mijn werkgever. Verlies ik mijn recht op BEV?

U moet de aanvraag voor betaald educatief verlof in principe tegen 31 oktober aan uw werkgever overhandigd hebben. Bij inschrijving na 31 oktober of bij inschrijving voor een opleiding die begint na 31 oktober of als u tijdens één schooljaar van werkgever verandert, moet u uw aanvraag (concreet dus uw ‘getuigschrift van regelmatige inschrijving’)  indienen ten laatste vijftien dagen na de inschrijving of de verandering van werkgever.

Als u de indieningstermijn niet naleeft, kan uw werkgever voorlopig weigeren het verlof toe te staan tot hij het getuigschrift ontvangen heeft. Zodra dat gebeurd is, kunt u dan verder betaald educatief verlof opnemen tussen begin- en einddatum van de opleiding.

 

Andere veelgestelde vragen

Aanvraag

Recht op betaald educatief verlof

Hoe en wanneer