Ik neem educatief verlof voor een opleiding. Ben ik ongewettigd afwezig als ik met vakantie ga?

Als u vanwege uw vakantie afwezig bent in de lessen, bent u ongewettigd afwezig. Uw afwezigheid wegens vakantie kan alleen als gewettigd bevestigd worden als uw werkgever verklaart dat u de vakantieperiode om professionele redenen én op zijn verzoek niet kon opnemen tijdens de schoolvakanties. U moet die ondertekende verklaring van de werkgever vóór uw vakantie aan de onderwijsinstelling bezorgen.

Bovendien moet uw vakantie uit een aaneensluitende periode van minstens 1 week bestaan. Het mag dus niet om een losse snipperdag gaan.
 
Een reis die u al vóór uw indiensttreding bij de werkgever of vóór de inschrijving voor de cursus/opleiding had geboekt, wordt ook als gewettigd aangezien, op voorwaarde dat u de onderwijsinstelling daarvoor de nodige bewijzen kunt bezorgen.

Andere veelgestelde vragen

Aanvraag

Recht op betaald educatief verlof

Hoe en wanneer