Mag een werknemer betaald educatief verlof opnemen tijdens zijn opzegperiode?

Tijdens zijn opzegperiode mag de werknemer gebruikmaken van zijn recht op betaald educatief verlof. De opzegperiode wordt niet verlengd door de opname van betaald educatief verlof.

Als het om een ontslag met vrijstelling van prestaties gaat, is er geen recht op betaald educatief verlof.

Andere veelgestelde vragen

Aanvraag

Recht op betaald educatief verlof

Hoe en wanneer