Mijn werkgever weigert betaald educatief verlof toe te staan. Wat kan ik doen?

Informeer of de werkgever de wetgeving over het educatief verlof kent. Verwijs hem eventueel door naar de publicatie of naar de website. 

Denkt u dat u zelf aan alle voorwaarden voldoet en blijft uw werkgever weigeren u betaald educatief verlof toe te staan? Ga dan na of bijvoorbeeld de vakbondsafvaardiging of de personeelsdienst kan bemiddelen. Als bemiddeling niks oplvert, kunt u uw regionale afdeling van de Directie Toezicht op de Sociale Wetten vragen om tussenbeide te komen.

Andere veelgestelde vragen

Aanvraag

Recht op betaald educatief verlof

Hoe en wanneer