Hoe kan ik wijzigingen doorgeven aan de dienst aanmoedigingspremies?

Elke wijziging moet u zelf rechtstreeks en schriftelijk doorgeven aan de dienst Competenties en Loopbanen, bij voorkeur via e-mail (aanmoedigingspremie@vlaanderen.be) of per brief. Vermeld daarbij altijd uw dossiernummer en/of rijksregisternummer. Volgende wijzigingen moet u zeker doorgeven:

  • nieuw adres
  • nieuw arbeidscontract
  • nieuwe werkgever
  • herziening bij de RVA
  • stopzetting bij de RVA
  • starten met een zelfstandige activiteit
  • uitkering overlevingspensioen of rustpensioen
  • (brug)pensioen
  • stopzetten van de opleiding als je opleidingskrediet krijgt
  • samenwonen voor wie de extra premie als ‘alleenstaande’ ontvangt.

U krijgt per e-mail bevestiging van uw stopzetting. Als u bij uw aanvraag geen e-mailadres hebt ingevuld, krijgt u de bevestiging via de post.

Let op: een wijziging van rekeningnummer moet u zo snel mogelijk meedelen door het formulier ‘wijziging rekeningnummer‘ (pdf) op te sturen of door te mailen. 

Andere veelgestelde vragen

Aanvraag

Andere