Hoe zit het met mijn recht op de aanmoedigingspremie als ik van sector verander?

Als u van sector verandert, begint de teller voor het aantal maanden aanmoedigingspremie waarop u recht hebt, weer van nul te lopen. De maanden die u al opgenomen hebt toen u nog in de vorige sector werkte, tellen niet meer mee als u een nieuwe aanvraag doet voor een aanmoedigingspremie.

Hou er wel rekening mee dat voor deze specifieke berekening de privésector en de socialprofitsector samen worden genomen. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen de privésector en de socialprofitsector enerzijds en de openbare sector anderzijds.

Bijvoorbeeld:

  • U hebt in de privésector al één jaar zorgkrediet gekregen: het is daarna niet meer mogelijk om zorgkrediet te krijgen in de socialprofitsector.
  • U hebt in de privésector al één jaar zorgkrediet gekregen: het is daarna mogelijk om nog twee jaar de aanmoedigingspremie te krijgen in de openbare sector.

 

           

 

Andere veelgestelde vragen

Aanvraag

Andere