Moet ik de bedragen van de aanmoedigingspremie aangeven bij de belastingen?

U moet de bedragen van de aanmoedigingspremie invullen op uw belastingaangifteformulier bij de vervangingsinkomens:

  • de brutobedragen onder code 271
  • de bedrijfsvoorheffing onder code 286

De fiscale fiches 281.18, die u nodig hebt voor het indienen van uw belastingaangifte, worden in de loop van de maand mei verstuurd.

Hebt u eind mei nog geen fiscale fiche ontvangen? Ga dan eerst na of u eventuele adreswijzigingen hebt doorgegeven. Als dat niet het geval is, stuur dan een e-mail, fax of brief met uw nieuwe adresgegevens naar de dienst Competenties en Loopbanen. U kunt bij die dienst ook een nieuwe fiscale fiche opvragen.

Andere veelgestelde vragen

Aanvraag

Andere