Voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de openbare sector

Om nog in aanmerking te komen voor een aanmoedigingspremie in de openbare sector, moet uw loopbaanonderbreking of thematisch verlof zijn ingegaan voor 2 september 2016

Als u in dat geval verkeert, moet u om een aanmoedigingspremie aan te vragen,  via de beslissingsbrief C62 al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gekregen hebben in het kader van loopbaanonderbreking (hetzij de ‘gewone’ loopbaanonderbreking hetzij een van de thematische verloven).  

Duur

Tijdens uw volledige beroepsloopbaan kunt u maximaal 2 jaar een aanmoedigingspremie krijgen. Die periode van maximaal 24 maanden is:

  • niet proportioneel: of u halftijds of voltijds onderbreekt speelt geen rol
  • cumulatief: elke maand die u vroeger al in het kader van opleidingskrediet heeft opgenomen, wordt meegeteld.
  • deelbaar: u kunt de aanmoedigingspremie gespreid over uw hele loopbaan opnemen.

 U werkte in de 12 maanden voor uw onderbreking

 U werkt tijdens uw onderbreking

Netto maandelijkse premie in euro

 minimaal 75%

 0%

 110,31

 minimaal 50%

 0%

 66,19

 100%

 80% of 75% (dus vermindering met 1/5 of 1/4)

 44,13

 100%

 66% of 50% (dus vermindering met 1/3 of 1/2)

 66,19

 minimaal 80%

 50%

 66,19

 75% tot 79%

 50%

 44,13

Verdubbeling van de premie bij opleiding

De bedragen voor de premie worden verdubbeld voor de periode waarin u tijdens de loopbaanonderbreking een opleiding volgt, ongeacht of u nu de gewone loopbaanonderbreking of een thematisch verlof neemt. De periode van verdubbeling van de premie blijft beperkt tot de duur van de opleiding (staat op het attest van de opleidingsinstelling).

U komt in aanmerking voor de verdubbeling als u een opleiding volgt die minstens 120 contacturen (stage wordt ook aangezien als contacturen) of 9 studiepunten omvat en als de opleiding wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse overheid. Het gaat daarbij in hoofdzaak om opleidingen door erkende opleidingsverstrekkers of opleidingen die erkend zijn in het kader van de kmo-portefeuille.

U mag ook twee of meer opeenvolgende opleidingen volgen waarvan het programma samen minstens 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvat.

Komen niet in aanmerking voor een Vlaamse aanmoedigingspremie:

  • webleren
  • buitenlandse opleidingen
  • opleidingen die u in België volgt maar die door een buitenlandse opleidingsinstelling worden georganiseerd
  • Erasmusopleidingen.

Bij opleidingen die uit verschillende modules bestaan, stuurt u alvast een inschrijvingsattest voor de eerste module van de opleiding op. De attesten van de andere modules mag u later opsturen. Het is aan te raden een kopie te nemen van alle attesten en die bij de tweede en de daaropvolgende zendingen mee te sturen, zo blijven alle documenten aan elkaar gelinkt.

Aanvraagtermijn

U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van uw aanvraag. Uw volledige aanvraag (het ingevulde aanvraagformulier, een kopie van beslissingsbrief C62 en eventueel een attest van opleiding) moet uiterlijk 6 maanden na het begin van de onderbreking op de dienst aankomen. Te laat is onherroepelijk te laat: uw aanvraag wordt geweigerd als ze later dan 6 maanden na het begin van de loopbaanonderbreking de dienst bereikt. In dat geval kunt u pas opnieuw een aanmoedigingspremie aanvragen als u uw onderbreking wilt verlengen en dus een nieuwe loopbaanonderbreking aanvraagt.

Als de RVA u een loopbaanonderbreking toekent die onmiddellijk voor enkele jaren loopt, vraag dan uw aanmoedigingspremie ook meteen aan voor dezelfde termijn die u van de RVA hebt gekregen, uiteraard met de maximumgrens van 2 jaar. Als u bijvoorbeeld 20 maanden loopbaanonderbreking neemt en u vraagt alleen een aanmoedigingspremie voor de eerste 12 maanden, en pas een jaar later de resterende maanden, dan zal die tweede aanvraag geweigerd worden wegens laattijdigheid.

Eindeloopbaan

Sinds  1 februari 2016 kunt u in de openbare sector en in het onderwijs geen aanmoedigingspremie meer krijgen als u loopbaanonderbreking neemt in het kader van het eindeloopbaanstelsel. Voor de aanvragen die al zijn toegekend, verandert er niets.

Let op:

Als u voor 2 september 2016 al een aanmoedigingspremie kreeg, blijft u die krijgen tot uw recht opgebruikt is.