In welke gevallen kan ik de aanmoedigingspremie online aanvragen?

Vraag uw aanmoedigingspremie bij voorkeur online aan. Dat heeft heel wat voordelen.

Uw online aanvraagformulier is al deels ingevuld, o.a. met uw persoonsgegevens uit het rijksregister en een aantal documenten zoals de goedkeuring C62 van de RVA en het attest van gezinssamenstelling uit het rijksregister. U krijgt ook onmiddellijk een bevestigingsmail als uw aanvraag correct is ingediend. 

Maar let op, u kan de aanmoedigingspremie nog niet in alle gevallen online aanvragen. Het kan wel al voor

  • alle thematische verloven (na goedkeuring van RVA), dus niet voor tijdskrediet
  • de gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector (en dus niet voor opleiding in de openbare sector), na goedkeuring van de RVA.
 
  Privésector Socialprofitsector
Ouderschapsverlof online online
Palliatief verlof online online
Verlof voor medische bijstand online online
Loopbaanonderbreking / /
Tijdskrediet papier papier

 

Op de website werk.be kunt u de aanmoedigingspremie online aanvragen.

Andere veelgestelde vragen

Aanvraag

Andere