De sectoren waarin u een aanmoedigingspremie kunt aanvragen

Of u recht hebt op een aanmoedigingspremie, hangt af van de sector waarin u werkt. Ga daarom eerst na tot welke sector u behoort. 

Afhankelijk van de sector waartoe u behoort, zijn er andere voorwaarden en bedragen. Als u tot de Vlaamse openbare sector behoort, hebt u sowieso geen recht op een aanmoedigingspremie boven op uw Vlaams zorgkrediet.

 

De Vlaamse socialprofitsector

Tot de Vlaamse socialprofitsector behoren alle personeelsleden

 1. met een contract van onbepaalde duur (alleen in het geval van zorgkrediet mag u ook een ander contract hebben)
 2. die voor een private Vlaamse organisatie werken (met als tewerkstellingsplaats het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 3. die onder het toepassingsgebied van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van de socialprofitsector 2005-2011 vallen en die  behoren tot:
  • de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector
  • de Vlaamse sociaalculturele sector.

Organisaties die onder de volgende paritaire comités vallen, behoren tot de socialprofitsector:

 • 318.02: gezins- en bejaardenhulp
 • 319.01: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)
 • 329.01: sociaalculturele sector. Ook alle personeelsleden van het Agentschap Integratie en Inburgering (EVA) vallen onder dit pc. Ook sommige sociaalculturele organisaties met PC 329.03 behoren tot de socialprofitsector
 • 327.01: sociale economie: beschutte en sociale werkplaatsen (maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen), maar alleen het omkaderingspersoneel. Alle andere personeelsleden hebben alleen recht op de aanmoedigingspremie in het geval van de landingsbaan, voor alle andere premies behoren ze tot de privésector.
 • 331: welzijns- en gezondheidssector
 • de palliatieve netwerken die onder PC 200 en PC 330 vallen
 • sommige vzw's die onder PC 329 vallen.
 • Andere paritaire comités behoren niet tot de socialprofitsector:
  • 330: ziekenhuizen en rusthuizen
   • de meeste ziekenhuizen en rusthuizen behoren tot de privésector (bv. UZ Gasthuisberg Leuven).
   • maar OCMW-ziekenhuizen, OCMW-rusthuizen en het Universitair Ziekenhuis Gent (UZGent) vallen onder de openbare sector.
   • het personeel van het Brugmann-ziekenhuis (het OCMW-ziekenhuis van Brussel) komt niet in aanmerking voor de aanmoedigingspremie.
  • 337: de non-profitsector (bv. ziekenfondsen) behoort tot de privésector.
  • 339: maatschappijen voor sociale huisvesting behoren tot de privésector.

De Vlaamse privésector

Alle andere werknemers

 • die niet tot de Vlaamse socialprofitsector of de Vlaamse openbare sector behoren
 • die vallen onder een bepaald paritair comité en RSZ-nummer
 • en die hun tewerkstellingsplaats in het Vlaamse Gewest (dus niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) hebben, kunnen een aanmoedigingspremie aanvragen.
  • ook het personeel van ziekenhuizen en rusthuizen (behalve van de OCMW-ziekenhuizen en -rusthuizen en van de ziekenhuizen en rusthuizen die door de Vlaamse overheid worden betaald (bv. UZ Gent), want die vallen onder de openbare sector).
  • ook de meerderheid van het personeel dat werkt via systeem van dienstencheques (PC 322.01). Maar er zijn ook thuiszorgdiensten die met dienstencheques werken (zoals Familiehulp) die onder PC 318.02 vallen en die dus socialprofitsector zijn.
  • ook het personeel van De Lijn (zelfs als de standplaats Brussel is) en van Brussels Airlines.
  • ook personeelsleden van bpost bank (niet verwarren met het postbedrijf Bpost) behoren tot de privésector
  • ook personeel van de netbeheerders (behalve Infrax Brussel).

Let op:

 • als de hoofdzetel van uw bedrijf in Brussel ligt, maar u werkt daadwerkelijk in Vlaanderen, en u kunt dat aantonen met een bewijsje van uw werkgever, dan komt u ook in aanmerking voor een aanmoedigingspremie.
 • personeelsleden van Bpost (het postbedrijf, niet verwarren met bpost bank), NMBS en Proximus/Belgacom komen helemaal niet in aanmerking voor de aanmoedigingspremies omdat dat NV's van publiek recht zijn die onder de federale overheid vallen.
 • zelfstandigen en meewerkende echtgenoten komen niet in aanmerking voor de aanmoedigingspremie.

Vlaamse openbare sector

Als u tot de Vlaamse openbare sector behoort, hebt u sowieso geen recht op een aanmoedigingspremie.
Tot de Vlaamse openbare sector behoren de personeelsleden van de volgende Vlaamse organisaties, op voorwaarde dat zij

 1. statutair of contractueel zijn
 2. een standplaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben
 3. niet onder het toepassingsgebied vallen van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
 • De Vlaamse overheid
  • ook de Intern en Extern Verzelfstandigde Agentschappen (IVA’s en EVA's) en de voormalige Vlaamse Openbare Instellingen, zoals de VRT, de Watergroep.
  • let op:
   • personeelsleden van De Lijn behoren tot de privésector.
   • personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vallen onder het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en komen dus niet in aanmerking voor een aanmoedigingspremie. 
     
 • Het Nederlandstalige onderwijs (dus niet de privéscholen)
  • ook de gesubsidieerde Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's)
  • ook de onderwijsinspectie
  • ook de pedagogische begeleidingsdiensten
  • ook de diensten voor onderwijsontwikkeling
   • let op: het onderhoudspersoneel van het vrij onderwijs behoort tot de privésector.
   • personeelsleden van het paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs (PC 225) en het paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (PC 152) behoren tot de privésector.
  • ook de hogescholen en de universiteiten
   • alle werknemers van de Universiteit Gent (UGent) vallen onder de openbare sector.
   • voor de Vrije Universiteit Brussel (VUB) geldt:
    • personeel dat door de Vlaamse overheid wordt betaald, behoort tot de openbare sector.
    • personeel van de VUB dat met geld van de VUB wordt betaald, komt niet in aanmerking voor een aanmoedigingspremie.
   • voor de Katholieke Universiteit Brussel (KUBrussel) en de Universiteit Hasselt (UHasselt) geldt:
    • personeel dat door de Vlaamse overheid wordt betaald, behoort tot de openbare sector.
    • personeel dat met werkingsmiddelen van de universiteit wordt betaald, behoort tot de privésector.
   • personeelsleden van de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) en de KULeuven - Kortrijk (Kulak) behoren tot de privésector. Maar de kinderdagverblijven van de KULeuven behoren tot de socialprofitsector.
     
 • De provinciale en lokale besturen die hun zetel in het Vlaamse Gewest hebben
  • de Vlaamse gemeenten, ook de faciliteitengemeenten (Drogenbos, Linkebeek, Wemmel, Wezenbeek-Oppem, Kraainem en Sint-Genesius-Rode)
  • de 5 Vlaamse provincies
  • de OCMW’s (ook de rusthuizen en de ziekenhuizen die van het OCMW zijn)
  • de lokale politie
  • de autonome gemeentebedrijven
  • de autonome provinciebedrijven
  • de intercommunales met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest, zoals Farys (het vroegere TMVW), Gaselwest, Ivago, Publigas, ILvA, ...
  • de vzw's die door de bovenstaande overheden zijn opgericht.

Ook federale ambtenaren (ook bv. leden van de federale politie) hebben geen recht op een aanmoedigingspremie. 

Deeltijdse werk in verschillende sectoren

Als u tegelijk in verschillende sectoren werkt, dan dient u een aanvraag voor een aanmoedigingspremie in voor elke sector afzonderlijk. Elke aanvraag wordt apart behandeld. U kunt dan twee premies ontvangen.