chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Federale uitkering voor gewone loopbaanonderbreking

  Personeelsleden van de openbare sector die niet onder het toepassingsgebied van het Vlaams zorgkrediet vallen, kunnen loopbaanonderbreking nemen. Tijdens die periode kunnen ze, als compensatie voor het loonverlies, een maandelijkse onderbrekingsuitkering krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

  Voorwaarden

  De RVA beslist

  • of u recht hebt op de gewone loopbaanonderbreking
  • of u tijdens uw gewone loopbaanonderbreking recht hebt op een onderbrekingsuitkering.

  Procedure

  Als u een gewone loopbaanonderbreking aanvraagt bij de RVA, geeft u aan of u daarbij ook een uitkering aanvraagt. Als de RVA u een uitkering toekent, stuurt de dienst u het document C62 op. Op die beslissingsbrief vindt u onder meer het bedrag van de uitkeringen en de periode waarin u die uitkering zult ontvangen.

  Bedrag

  Via de website van de RVA kunt u, afhankelijk van uw precieze sector (onderwijs, openbare besturen, overheidsbedrijven ...) en uw statuut (contractueel, statutair ...) nagaan hoeveel uw onderbrekingsuitkering zal bedragen. Klik, naargelang van uw sector, door naar ‘Onderwijs’, ‘Openbare besturen’ of ‘Autonome overheidsbedrijven’.

  U vindt de bedragen ook door op de website van de RVA in de informatie over loopbaanonderbreking door te klikken naar uw specifieke sector en dan, afhankelijk van de vorm van uw loopbaanonderbreking, de bedragen te zoeken onder het kopje ‘Op welke uitkeringen hebt u recht?’