Federale uitkering voor tijdskrediet

Als u in de privésector werkt, hebt u de mogelijkheid om, gedurende een bepaalde periode, minder of helemaal niet te werken. Dat kan door gebruik te maken van uw recht op:

  • tijdskrediet
  • of een van de ‘thematische’ verloven.

Tijdens de periode dat u tijdskrediet neemt, kunt u, als compensatie voor het loonverlies, een maandelijkse onderbrekingsuitkering krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Die uitkering kan bovendien aangevuld worden met een aanmoedigingspremie: dat is een extra premie van de Vlaamse overheid boven op de uitkering van de federale RVA.

 

Als u een onderbrekingsuitkering krijgt, telt de periode dat u niet of minder werkt in sommige gevallen toch gewoon mee voor de berekening van uw pensioen. Neem voor meer informatie contact op met de Pensioenlijn.

Als u een onderbrekingsuitkering krijgt, krijgt u nog steeds kinderbijslag. U hebt ook nog altijd recht op een ziekte-uitkering van het ziekenfonds. De RVA blijft bovendien uw onderbrekingsbetaling betalen als u ziek en daardoor eventueel arbeidsongeschikt bent.

De onderbrekingsuitkeringen zijn belastbaar. Om te vermijden dat u achteraf te veel belastingen moet betalen, wordt onmiddellijk bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Voorwaarden

De RVA beslist

  • of u recht hebt op tijdskrediet
  • of u tijdens uw tijdskrediet recht hebt op een onderbrekingsuitkering.

Procedure

Als u tijdskrediet aanvraagt bij de RVA, geeft u aan of u daarbij ook een uitkering aanvraagt. Als de RVA u een uitkering toekent, stuurt de dienst u het document C62 op. Op die beslissingsbrief vindt u onder meer het bedrag van de uitkeringen en de periode waarin u die uitkering zult ontvangen.

Bedrag

Via de website kunt u nagaan hoeveel uw onderbrekingsuitkering zal bedragen. De hoogte van dat bedrag hangt af van de vorm van uw tijdskrediet, uw anciënniteit bij uw werkgever en uw leeftijd.

Klik onder ‘Privésector tijdskrediet’ op ‘Algemeen stelsel’ (of op ‘Stelsel landingsbanen’ als u in het eindeloopbaanstelsel gaat).

Contact

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Adres
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Keizerslaan 7
1000 Brussel
België
Website