chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Jeugdvakantie

  Als u in de privésector werkt, hangt uw recht op betaalde vakantie af van het aantal dagen dat u in het kalenderjaar ervoor (het ‘vakantiedienstjaar’) hebt gewerkt. Als u in dat kalenderjaar het hele jaar hebt gewerkt, dan hebt u in uw vakantiejaar recht op de volledige vier weken betaalde vakantie. Hebt u bijvoorbeeld maar een half jaar gewerkt, dan hebt u recht op maar twee weken betaalde vakantie. Voor die vakantiedagen krijgt u ook vakantiegeld.

  Als u als pas afgestudeerde snel aan het werk bent gegaan, dan hebt u tijdens uw eerste werkjaar in principe maar weinig vakantiedagen, omdat u in het kalenderjaar daarvoor niet of weinig gewerkt hebt. Om jonge werknemers toch de kans te geven vakantie te nemen, is het systeem van de jeugdvakantie ingevoerd. U kunt, ter aanvulling van uw onvolledige recht op de gewone betaalde vakantie, ‘jeugdvakantiedagen’ krijgen, zodat u toch vier weken betaalde vakantie hebt.

  Voorwaarden

  U hebt recht op jeugdvakantiedagen als u op 31 december van het jaar dat u afstudeerde

  • nog geen 25 jaar bent
  • en minstens één maand als loontrekkende gewerkt hebt.

  U moet werk hebben als loontrekkende en alle gewone betaalde vakantiedagen waarop u recht hebt, al opgenomen hebben.

   

   

  Bedrag

  Voor de jeugdvakantiedagen krijgt u een uitkering die betaald wordt door de werkloosheidsverzekering. Die uitkering bedraagt 65% van uw brutoloon op het moment dat u de eerste vakantiedag opneemt. Dat brutoloon is begrensd op 2.148,28 euro (cijfer 2016)

  Wetgeving

  Om jeugdvakantievakantiedagen aan te vragen, moeten u en uw werkgever bepaalde formulieren invullen. U kunt die vinden in uw uitbetalingsinstelling of uw plaatselijke RVA-kantoor.

  Contact

  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

  Adres
  Keizerslaan 7
  1000 Brussel
  België
  Website