chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Tijdskrediet in de privésector

  Via het systeem van tijdskrediet kunt u als werknemer in de privésector meer tijd vrijmaken voor uzelf of uw omgeving. U kunt bijvoorbeeld gaan studeren, voor uw kinderen zorgen, een reis maken, uw pensioen voorbereiden …

  In de Vlaamse openbare sector bestaat een soortgelijk systeem: het Vlaams zorgkrediet

  Verwar het tijdskrediet niet met het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof. Voor die drie verloven, de zogenaamde ‘thematische’ verloven, bestaan er specifieke voorwaarden en regels.

  Voorwaarden

  Als u tijdskrediet neemt, kunt u ofwel

  • helemaal niet werken gedurende 12 maanden
  • halftijds werken gedurende 24 maanden (als u al minstens 3/4 werkt)
  • 4/5 werken gedurende 60 maanden (als u al voltijds werkt).

  U kunt uw tijdskrediet opnemen

  • zonder motief
  • met motief.

  Tijdskrediet zonder motief

  Met het tijdskrediet zonder motief kunt u een tijdlang minder of niet werken zonder dat u daar een specifieke reden voor hoeft te geven: u mag die periode gebruiken om te reizen, aan uw huis te werken, vrijwilligerswerk te doen, een andere activiteit uit te proberen, voor uw kinderen te zorgen, enzovoort. Om recht te hebben op het tijdskrediet zonder motief, moet u:

  • minstens 5 jaar als loontrekkende
  • en minstens 2 jaar bij uw huidige werkgever gewerkt hebben.

  Sinds 1 januari 2015 zijn voor het tijdskrediet zonder motief de RVA-uitkering én de gelijkschakeling voor de berekening van het pensioen weggevallen. Het tijdskrediet zonder motief is daardoor nu veeleer een vorm van onbetaald verlof dan een tijdskrediet.

  Ten laatste op 1 april 2017 verdwijnt het recht op tijdskrediet zonder motief helemaal.

  Tijdskrediet met motief

  U hebt, behalve een recht op tijdskrediet zonder motief, ook nog recht op een bijkomend tijdskrediet met motief, als u daar een van deze specifieke redenen voor hebt:

  • zorgen voor uw kind tot 8 jaar
  • palliatieve zorgen verlenen
  • zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad
  • een erkende opleiding volgen                                                                                   
  • zorgen voor uw gehandicapte kind tot 21 jaar

  De duur van het tijdskrediet met motief varieert, naargelang van het motief, van 36 tot 48 (en binnenkort 51) maanden.

  Om recht te hebben op het tijdskrediet met motief, moet u minstens 2 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt hebben, tenzij dit tijdskrediet volgt op ouderschapsverlof.

  Het tijdskrediet is geen absoluut recht.

  • Als het bedrijf waar uw werkt, maximaal 10 werknemers telt, hebt u de toestemming van uw werkgever nodig.
  • Als het bedrijf meer dan 10 werknemers telt, is het tijdskrediet wel een recht, maar in bepaalde gevallen kan uw werkgever de begindatum van uw tijdskrediet uitstellen.

  Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

  Het is in bepaalde gevallen ook mogelijk tijdskrediet met motief zonder uitkeringen aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke RVA-kantoor.

  Eindeloopbaan

  Een specifieke vorm van tijdskrediet is het eindeloopbaanstelsel. Als u 60 jaar of ouder bent, dan kunt u mogelijk tot uw pensioen tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel nemen. Dat betekent dat u tot uw pensioen deeltijds kunt werken, ook als u na u 65ste blijft werken.

  In sommige gevallen kan dat al vanaf 55 jaar, onder meer als u in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering werkt of als u een bepaald aantal jaar een zwaar beroep hebt uitgeoefend.

  Neem voor meer informatie over de verschillende vormen van tijdskrediet contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor.

  Procedure

  U moet uw werkgever op de hoogte brengen dat u tijdskrediet wilt nemen:

  • 3 maanden vooraf als het bedrijf waar u werkt, meer dan 20 werknemers telt
  • 6 maanden vooraf als het bedrijf waar u werkt, 20 werknemers of minder telt.

  Om een uitkering van de RVA te krijgen, vult u het aanvraagformulier in. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier daarop, bij voorkeur aangetekend, naar uw plaatselijke RVA-kantoor. Daar moet het ten laatste twee maanden na het begin van uw loopbaanonderbreking verlof aankomen.

  U kunt uw dossier online raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid. Om toegang te hebben, moet u een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer hebben ofwel een federaal token.

  Bedrag

  Tijdens uw loopbaanonderbreking krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen. Boven op die onderbrekingsuitkering hebt u mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

  Contact

  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

  Adres
  Keizerslaan 7
  1000 Brussel
  België
  Website