chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vakantie en vakantiegeld

  Als u bediende bent, wordt uw vakantiegeld uitbetaald door uw werkgever. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw personeelsdienst.

  Als u arbeider of kunstenaar met een contract bent, dan wordt uw vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of door één van de bijzondere vakantiefondsen. U kunt dan ook op de website van de RJV uw vakantierekening online raadplegen en bepaalde persoonlijke gegevens aanpassen.

  Als u in de openbare sector werkt, dan varieert het aantal vakantiedagen en de hoogte van uw vakantiegeld naargelang van de instelling waar u werkt:

  Ook als u in het onderwijs werkt, hebt u recht op vakantiegeld. Pas afgestudeerde leerkrachten hebben onder bepaalde voorwaarden ook recht op aanvullend vakantiegeld.

  De regelgeving in verband met vakantie en vakantiegeld valt onder de bevoegdheid van de federale overheid. Op de website Socialezekerheid.be vindt u daarover meer informatie terug.

  Meer informatie

  Contact

  Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

  Adres
  Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 100
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 528 60 11
  E-mail
  Website

  Agentschap Overheidspersoneel