chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vakantie voor oudere werknemers die het werk hervatten - seniorvakantie

  Als werknemer hebt u recht op betaalde vakantie. Dat recht bouwt u op in verhouding tot het aantal dagen dat u in het kalenderjaar ervoor (in het ‘vakantiedienstjaar’) hebt gewerkt.

  Als u als oudere werknemer na een lange periode van inactiviteit of invaliditeit opnieuw aan de slag gaat, is het mogelijk dat u in het jaar daarvoor te weinig dagen daadwerkelijk gewerkt hebt om in het vakantiejaar recht te hebben op de volledige vier weken vakantie. Om te vermijden dat oudere werknemers dat als een belemmering zien om weer aan de slag te gaan, is de seniorvakantie ingevoerd. U kunt, ter aanvulling van uw onvolledige recht op de gewone betaalde vakantie, zogenaamde ‘seniorvakantiedagen’ krijgen, zodat u toch vier weken betaalde vakantie hebt.

  Voorwaarden

  U hebt recht op seniorvakantie als u :

  • 50 jaar of ouder bent op 31 december van het vakantiedienstjaar (het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin u vakantie neemt);
  • opnieuw begint te werken als loontrekkende in de privésector;
  • en geen recht hebt op vier weken betaalde vakantie vanwege een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit in de loop van het vorige jaar.

  U moet alle gewone betaalde vakantiedagen waarop u recht hebt, al opgenomen hebben.

  Procedure

  Om seniorvakantievakantiedagen aan te vragen, moeten u en uw werkgever bepaalde formulieren invullen. U kunt die vinden in uw uitbetalingsinstelling  of uw plaatselijke RVA-kantoor.

  Bedrag

  Voor de seniorvakantiedagen krijgt u een uitkering die betaald wordt door de werkloosheidsverzekering. Die uitkering bedraagt 65% van uw brutoloon op het moment dat u de eerste vakantiedag opneemt. Dat brutoloon is begrensd op 2.191,26 euro (cijfer 2016).

  Meer informatie

  Contact

  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

  Adres
  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Ernest Blerotstraat 1
  1070 Brussel
  België
  Telefoon
  02 233 41 11
  Fax
  02 233 44 88
  E-mail
  Website